Dokumentit

Hakemus yliopistolle professuuria varten 11.3.1848

11.3.1848
Korkea-arvoinen Herra Rehtori ja Ritari Sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Syvintä nöyryyttäni vakuuttaen anon, että minut otettaisiin sangen suopeamielisesti huomioon ehdollepanossa avoimeksi julistettuun teoreettisen ja käytännöllisen filosofian professorin virkaan Suomen Keisarillisessa...

Lausunto Kuopion yläalkeiskoulun vuositarkastuksen pöytäkirjaan 17.6.1848

17.6.1848
Käyttäen tätä tilaisuutta hyväkseni otan vapauden nöyrimmästi esittää Korkeiden Esimiesten valistuneesti harkittavaksi muutamia huomautuksia alkeisoppilaitosten puutteista ja otan näistä esiin vain sellaisia seikkoja, jotka kokemukseni mukaan tekevät kouluopetuksen kehittämisen mahdottomaksi. Nämä...

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.9.1848

25.9.1848
Nöyrin esitys!   Kun olen erinäisten seikkojen takia joutunut jo 11. syyskuuta matkustamaan tälle paikkakunnalle esittääkseni täällä akateemisen opinnäytteen ja ne neljätoista päivää, jotka voin tällaista tarkoitusta varten olla virkatehtävistäni vapaana, ovat jo kuluneet, ilmoitan asiasta...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 19.3.1849

19.3.1849
Nöyrin esitys!   Kun varsin usein on käynyt niin, että täkäläisen yläalkeiskoulun opetushenkilökunnan palkkalaskelmat ovat olleet niin epämääräisiä tai virheellisiä, että neljännesvuosipalkat on ainoastaan asianomaisen talouspäällikön erityisen hyväntahtoisuuden ansiosta saatu nostetuksi ja...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1849

23.4.1849
Nöyrin esitys!   Nöyräksi vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjelmään nro 373 tämän kuun 14. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa: Täkäläisen yläalkeiskoulun ensimmäisen kollegan virassa oli syyskuuhun 1846 saakka silloin kuollut kirkkoherra Johan von Becker, ja palkka maksettiin hänen...

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 30.4.1849

30.4.1849
Nöyrin anomus!   Anon Korkeimmin Kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin, että minulle sangen suopeamielisesti suotaisiin niitä järjestelyjä varten, jotka aiheutuvat aikomastani virkaerosta ja...