Yleisen anomusvaliokunnan mietintö kruununnimismiehen aseman parantamisesta ym., lausunto valtiopäivillä 27.3.1877

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.3.1877
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Herra Snellman: Yhtyen niihin varauksentekijöihin, jotka ovat puhuneet kruununvoutien virkojen lakkauttamista vastaan, saanen myöskin yhtyä herrojen Molanderin ja von Alfthanin mielipiteisiin, että säätyjen tulisi sen sijaan anoa henkikirjoittajien virkojen lakkauttamista ja henkikirjoittajien tehtävien siirtämistä kruununvoudeille.

 

 

Vertailu