Virkavapauden pidennyshakemus yliopistolle 16.4.1839

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.4.1839
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Rohkenen nöyrimmin anoa Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suuresti vaikuttavaa puoltolausetta Hänen Ylhäisyydelleen Yliopiston Virkaatekevälle Varakanslerille tekemääni oheiseen hakemukseen jatketun virkavapauden saamisesta tämän kevätlukukauden loppuun saakka.

Alati syvimmin kunnioittaen, Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin Nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

filosofian dosentti

 

 

Vertailu