Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1847

Tietoka dokumentista

Tietoa
23.4.1847
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Ilmoitan kunnioittavimmin Korkea-arvoiselle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti Kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että aikomukseni on tehdä ulkomaanmatka, mikäli saan siihen Armollisen luvan, ja anon nöyrimmästi, että minun suosiollisesti sallittaisiin siinä tapauksessa jättää apulaisrehtorin, maisteri B. E. H. Schildtin huostaan koulun rahavarat, arkisto, kirjasto ja muu irtain omaisuus. Kuopiossa 23. huhtikuuta 1847.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu