Venäläisten tuotteiden tullimaksut rahanuudistuksen jälkeen, lausunto senaatin talousosastossa 1.2.1866

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.2.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman totesi Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armossaan julistaneen, että Venäjän luottosetelin kurssille ei saa esittää laskelmaa. Siksi senaattori katsoi, ettei asialle voi tehdä enempää, vaan viime marraskuun 8. päivänä annetun armollisen asetuksen, joka koskee metallirahaa ainoana laillisena maksuvälineenä veroja kruunun kassoihin maksettaessa, on oltava ohjeena tullimaksuja maksettaessa, kun taas henkilökohtaiset verot samoin kuin muut passitoimistoon suoritettavat maksut, ottaen huomioon asianomaisten oleskelun Venäjän eri paikkakunnilla, on saatava suorittaa, kuten tähänkin asti, Venäjän seteleillä pari-kurssin mukaan. Senaattori pyysi myös valtiovaraintoimituskunnalle valtuutusta ryhtyä toimiin, jotta yksityishenkilö voisi Pietarissa vaihtaa Suomen Pankin seteleitä Venäjän rahaan, jolloin toimituskunnalla olisi velvollisuus vastaisuudessa ilmoittaa tästä toimenpiteestä keisarillisessa senaatissa.

 

 

Vertailu