Venäläisen setelirahan käyttö Suomessa, lausunto senaatin talousosastossa 13.11.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
13.11.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston päällikkö senaattori Snellman selosti, kuinka nyt, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armossaan säädettyä, että metallirahan pitää olla maassamme ainoa laillinen maksuväline, ja tämän säännöksen nyttemmin astuttua voimaan, on tästä seurauksena, että kaikki verot ja maksut ja siten myös henkilökohtaiset verot ja tullimaksut tulee poikkeuksetta maksaa kyseisenä rahana. Mutta koska niille suomalaisille, jotka oleskelevat keisarikunnassa ja joiden tulee suorittaa henkilökohtaiset veronsa Suomen passitoimistoon Pietariin, ja niille kauppiaille, jotka maksavat Pietarin tullitoimistossa tullimaksua Suomeen tuotavista tavaroista, olisi hankalaa hankkia näiden verojen ja maksujen suorittamisesta varten metallirahaa, esitti senaattori keisarilliselle senaatille, että senaatti voisi tämän heidän tilanteensa helpottamiseksi laatia Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen alamaisen anomuksen, että keisarikunnassa oleskelevien Suomen alamaisten henkilökohtaiset verot samoin kuin Suomeen tuotavien tavaroitten Pietarin tullitoimistossa maksettavat tullimaksut voitaisiin maksaa ja kantaa senaatin pitkähköksi ajaksi määräämän keskikurssin mukaan. Lisäksi senaattori esitti, että senaatin pitäisi kahden kuukauden ajaksi, laskettuna tämän kuun 13. päivästä, vahvistaa tämä kurssi tullitoimistoon maksettaville tullimaksuille kahdeksikymmeneksi yhdeksäksi kopeekaksi Suomen markalta, ja että tästä toimenpiteestä niinikään alamaisimmin ilmoitettaisiin Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen.

 

 

Vertailu