Tullilaitoksen alusten hankinta ja partiovalvonta Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 11.10.1866

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.10.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman, joka halusi muistuttaa siitä, että ehdotettuja aluksia olisi oikeastaan pidettävä purjealuksina, sellaista tarkoitusta varten rakennettuina, mutta potkurihöyrykonetta apuna käyttävinä, ja että niiden hyviin puoliin kuuluisi myös, että niitä voitaisiin käyttää sekä avomerellä että sangen matalassa kulkevina myös saaristossa, määräsi, että tullijohtokunnan tuli mitä pikimmin ryhtyä toimiin, jotta toinenkin johtokunnan edellä esitetyllä tavalla ehdottama, purjeilla varustettu rautahöyrypursi, jolla on samat mitat, käyttövoima ja muut ominaisuudet, kuin sillä yllä mainitulla höyrypurrella, josta keisarillinen senaatti on päättänyt, hankittaisiin tullilaitoksen tarpeita varten. Senaattori nojasi tällä kohden tullijohtokunnan antamaan lausuntoon partiojahtien sopimattomuudesta ja sen edellisessä selvityksessä antamaan todistukseen ehdotettujen höyrylaivojen hyvistä puolista, jonka nyttemmin laaditussa lausunnossa ovat vahvistaneet sellaiset tunnetut ammattimiehet kuin merenkulunopettaja Krogius ja rakennusmestari Jakobsson. Senaattori jätti sen takia johtokunnan asiaksi antaa teettää työ jossakin maamme mekaanisessa työpajassa, johon johtokunta voi luottaa. Tässä yhteydessä senaattori halusi johtokunnan kiinnittävän huomiota myös Porin mekaanisen työpajan tekemään tarjoukseen, jotta työtä annettaisiin myös tälle laitokselle.

Mitä sitten tulee kysymykseen siitä, miten käytettäisiin muun muassa edellä mainittuja kahta seitsemästä Suomenlahdelle sijoitetusta partiojahdista, kannatti senaattori niin ikään sitä, että kun yllä käsitellyt kaksi höyrypurtta on luovutettu täydessä kunnossa tullijohtokunnalle, ja ne ovat aloittaneet aiotun vartioinnin Suomenlahdella, voitaisiin kyseiset kaksi jahtia toistaiseksi sijoittaa johtokunnan esittämällä tavalla, toinen Tammisaaren tullikamarille, partiopurreksi paikkakunnan tullikamarin välittömään käyttöön, ja toinen käytettäväksi partiovalvontaan Merenkurkussa, asemapaikkanaan Björkö. Tarvittava määräys höyrylaivoille palkattavasta henkilökunnasta ja tullivalvonta-aseman perustamisesta Björköhön sekä tähän tarvittavia varoja koskeva kysymys on senaattorin mielestä otettava käsittelyyn seuraavan valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä.

Mitä lopuksi tulee Suursaaren saarten valvontaan, katsoi senaattori tältä osin, että asia tulee jättää lepäämään, kunnes Venäjän hallituksen kannattama, mutta Suomen puolelta esiin otettu kysymys keskinäisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä salakuljetuksen estämiseksi on ratkaistu. Senaattori jättää tullijohtokunnan asiaksi käyttää tarpeellista määrää tullijahteja kyseisten saarten valvontaan, kunnes uudet höyrylaivat ottavat sen hoitaakseen.

 

 

Vertailu