Tiedonanto kahden lainan ottamisesta valtion laskuun, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.12.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Valtiovaraintoimituskunta on täten velvollinen ilmoittamaan arvoisalle vastaanottajalle, että keisarillinen senaatti on jättänyt Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen alamaisen esityksen seuraavien lainojen ottamisesta valtion laskuun:

1. Hypoteekkiyhdistyksen Suomen Pankkiin tallettamista varoista 1 500 000 mk 6 % korkoa vastaan, mikä pitää maksettaman takaisin tämän vuoden marras- ja joulukuussa.

2. M. A. von Rothchild & Söhne -pankkiiriliikkeeltä Frankfurt am Mainissa 500 000 Preussin taalaria yhdeksäksi kuukaudeksi niin ikään 6 % korkoa vastaan, jotka varat luovutettaneen pankille Englannin toimipaikassa.

Ja koska suurehko osa näistä varoista lainataan pankista valtion laskuun tuottajayhdistyksille, varsinkin ulkomaille vientiä varten, sekä maahantuojille, osakkaitten solidaarista takuuta vastaan, ja siellä, missä sitä on pidettävä riittämättömänä, hyväksyttäviä vakuuksia vastaan, niin saanee valtiovaraintoimituskunta pyytää, että arvoisa vastaanottaja laatisi lomakkeen, joka olisi sopiva näiden lainojen velkakirjoille, ja jota kiireesti painettaisiin valtion kustannuksella, mikäli pankissa ei ole painettuja lomakkeita, joita voitaisiin joitakin muutoksia tehden käyttää tähän tarkoitukseen.

Niinikään pyytää valtiovaraintoimituskunta saada tietää, paljonko johtokunta katsoo 500 000 taalarin suunnilleen olevan sterlingpuntina samoin kuin mihin kurssiin pankki katsoo voivansa maaliskuun alussa ottaa vastaan kyseisiä Rothschildin vekseleitä, jotta voitaisiin määrätä provisio, jota täkäläisten lainanottajien on maksettava korkojen lisäksi valtiolle lainan hankkimisesta koituneitten tappioitten ja kustannusten peittämiseksi. Tällöin tulee johtokunnan ottaa huomioon se talletuskorko, jonka pankin asiamies mahdollisesti suorittaa, vaikka pankki voikin laskea sen valuutaksi siitä setelirahasta, jonka pankki maksaa siitä valtiolle ja joka lasketaan valtion hyväksi, varsinkin kun senaatti alamaisessa esityksessään on anonut saada varata jonkin osan näistä varoista valtion mahdollisiin tarpeisiin laajempiin hätäaputoimiin ryhdyttäessä sekä varojen luovuttamiseksi pankille sen varannon vahvistamiseksi, jos sellaiseen ilmenisi lyhytaikaista tarvetta.

 

 

Vertailu