Tervun tilan verotus, lausunto senaatin talousosastossa 16.5.1866

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.5.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman määräsi Viipurin läänin kuvernöörin asettamaan kruununnimismies Bernefeltin, mikäli niin ei ole jo tapahtunut, laillisen syytteen alaiseksi, minkä lisäksi kuvernöörin tulee kehottaa Bernefeltiä heti maksamaan takaisin kyseisille tilallisille heiltä vastoin oikeutta perimänsä ulosmittauspalkkion, jota hänellä ei tilan hoitajana missään tapauksessa olisi ollut oikeutta heiltä vaatia Kuvernöörin pitäisi senaattorin mielestä myös ilmoittaa, kuinka suuria menetyksiä ne tilalliset, joiden ulosmittauksen Bernefelt oli pannut toimeen, olivat sen johdosta kärsineet.

 

 

Vertailu