Suhteet Saksan pankkiirihuoneeseen, lausunto senaatin talousosastossa 25.10.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
25.10.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman katsoi omasta puolestaan, että pankin johtokuntaa ei pidä rasittaa koko vastuulla pankin ulkomaanasiamiesten valinnasta, ja että parasta olisi, jos keisarillinen senaatti ratkaisisi asian. Mutta koska asiasta on olemassa selkeä säädös, yhtyi senaattori vapaaherra von Bornin kantaan, jonka mukaan ratkaisu olisi valtiovarainpäällikön asia.

 

 

Vertailu