Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, lausunto senaatin täysistunnossa 23.10.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
23.10.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman ilmoitti olevansa itse pääasiassa samaa mieltä vapaaherra von Bornin kanssa, mutta hän halusi alamaisuudessa esittää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, että olisi mahdollista ylentää henkilö virasta toiseen siten, että hän säilyttää edellisen virkansa palkkaedut, jolloin ne menoarvion määrärahat, jotka on määrätty sitä virkaa varten, johon hän astuu, voitaisiin tilinpidossa huomioida kruunun säästöinä, kun taas viranhaltija silti maksaisi säädetyt eläkemaksut siviilivirkakunnan leski – ja orpokassaan. Senaattori katsoi lisäksi olevan tarpeen antaa tarkempi määräys, että eläkekassalla olisi oikeus kantaa kruunulta eläkemaksuja sellaisesta kruunulta säästyneestä palkasta vain siinä tapauksessa, että virkaan ei kuulu erityisiä palkkamäärärahoja, joista eläkemaksut kassaan maksettaisiin.

 

 

Vertailu