Senaatin talousosastolle

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.9.1870
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä, 27.9.1870

 

Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen 

 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunnalta alamaisimmin.

 

Armollisesti määrättynä antamaan kertomuksen Suomen Hypoteekkiyhdistyksen asemasta kuluvan vuoden 1870 ensimmäisen puoliskon aikana ilmoittaa yhdistyksen johtokunta alamaisimmin seuraavaa:

Asema on sikäli parantunut, että korkoja on yhdistykselle maksettu säännöllisemmin, ja verrattain vähän tiloja on myyty yhdistyksen saatavista ja vielä vähemmän on tarvinnut huutaa sen laskuun.

Sen sijaan aikaisemmin yhdistykselle huudettujen tilojen myynti ei ole edennyt niin ripeästi kuin viime vuoden kokemuksen perusteella oli lupa odottaa. – Luultavaa on, että kevään ja alkukesän aikana oli yleisesti vallitsevana jonkinlainen luottamuksen puute vuoden satoa kohtaan, mikä pelotti ostajia, ja että erityisesti pohjoisissa lääneissä rahvaan varoja ovat vieneet maksut korkealle kruunulle korkorästeistä ja saaduista lainoista, minkä seurauksena siellä ei ole ollut varoja maan ostamiseen eikä sen sadonkorjuuseen asti tapahtuvaan nautintaan tarvittavia varastoja. Silti on nyttemmin, vuodentulon osoittauduttua tyydyttäväksi ja useilla maamme seuduilla runsaaksi, saapunut lukuisampia ostotarjouksia.

Yhdistyksen rahavarat sen ottamien lainojen vuotuismaksujen kattamiseksi ovat edelleen olleet riittävät, niin että korko ja kuoletukset kotimaisesta lainasta on voitu suorittaa vaikeuksitta, ja ulkomaisen lainan vuotuismaksun ennakkoa, joka puolivuosittain nostetaan yhdistyksen kreditiivistä Suomen Pankista, on jouduttu lisäämään vain vähäisellä summalla. Nämä ennakot on koko ajan maksettu takaisin täysimääräisinä seuraavan vuosipuoliskon aikana.

Muilta osin saanee johtokunta alamaisimmin viitata 20. kesäkuuta pidetyn yhtiökokouksen aiemmin lähetettyihin asiakirjoihin sekä niiden mukana olleeseen kertomukseen yhdistykselle langenneitten maatilojen hallinnasta.

Johtokunnan puolesta:

Joh. Wilh. Snellman

 

 

Vertailu