Samuel Henrik Antellilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.2.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kuopiossa 10.2.1866

 

Vanha ystävä ja Veli! 

 

Suurimmassa kiireessä vain muutama rivi.

Sydämellinen kiitos kaikista sähkeistä sekä rauhoittavasta ja lohdullisesta tämän kuun 3. päivän kirjeestäsi.

Parviaisen jauhojen ostamiskysymyksestä sain kaksi samansisältöistä sähkettä – en tiedä mistä syystä, koska mielestäni jo ensimmäiseen annettiin jokseenkin selkeä vastaus, minkä ohella minä halusin selitykseksi ilmoittaa, miten paljon viljaa Joensuun kauppiailla siellä on varastoissaan, siltä varalta, että kyseenalaisena pidettyä jauhojen ostoa Parviaiselta olisi suunniteltu sen takia, että pelätään jauhojen loppumista.

Tämän kuun 8. päivän sähkeessäsi sanot lopuksi: ”Karjalaa koskevia ehdotuksia odotetaan.” Mikäli tuollaisia ehdotuksia odotetaan minulta, minulla ei ole sellaisia kerrottavaksi. En voi Karjalassa järjestää muita suuria hätäaputöitä kuin tienrakennusta, ja vaikka senaatti on hylännyt ehdotukseni määrärahan myöntämisestä uuden tien rakentamiseen Pielisjärven kirkonkylästä Nurmeksen pitäjään Viekijärven eteläpuolitse, minun on pian uusittava anomukseni asiasta, koska tämä tienrakennustyö on ainoa mahdollisuus järjestää pielisjärveläisille ansioita.

Eteläisessä Karjalassa tilanne on parempi kuin uskalsin toivoa. Tietysti sielläkin on paljon puutetta ja köyhyyttä, mutta siellä kansa on työ- ja käsityötaidoiltaan edistyneempää kuin Pohjois-Karjalassa (jossa miehet eivät osaa muuta kuin kiskoa päreitä valonlähteikseen) ja selviytyy omin neuvoin paremmin kuin esim. Nurmeksen ja Pielisjärven asukkaat.

Tänne meille tulvii kerjäläisiä ja irtainta väkeä pohjoisemmilta seuduilta, ja minun on pyydettävä määrärahaa jo ennenkin suunnittelemaani tienoikaisuun kaupungin ja Henriksnäsin [Pitkälahden/Hiltulanlahden kestikievarin] välille. Toimitte kovasti ja kohtuuttomasti, jos hylkäätte sen.

Huolia liian paljon!

Erinomaisen kunnioittavasti ja aidossa ystävyydessä

S. H. Antell.

 

PS Eikö osaa Iisalmen laivareitin kunnostamiseen tarkoitetusta määrärahasta voida käyttää myös Maaningalle suunnitellun kanavan rakentamiseen tai Ahkionlahden kannaksen katkaisemiseen? Hätäaputyöt jakautuisivat silloin tarkoituksenmukaisemmin. Oletan nimittäin, että päätös Viannon nykyisin kulkukelvottoman kanavan poistamisesta on tehty.

 

 

Vertailu