Ruotusotilaiden kotiutuskoron lakkauttaminen,lausunto senaatin talousosastossa 23.2.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
23.2.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kotiutuskorot olivat jo vanhempien säädösten mukaan tarkoitetut ruotusotilaitten palkkaukseen. Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset näitä korkoja koskevat säädökset 4. syyskuulta 1858 ja 19. toukokuulta 1859, sen mukaan mitä kuvernöörinviraston valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainittiin, annettiin asianosaisille tiedoksi vasta kun sopimuksia sotamiesten kanssa oli jo tehty. Näin ollen katsoi senaattori kohtuulliseksi kumota mainitun päätöksen sekä ilmoittaa valittajilla olevan oikeus saada kiistan kohteena olleet kotiutuskorot mainitulta ajalta eli vuoden 1861 jälkeiseltä ajalta sekä vastaisuudessa kunnes uudet sopimukset on voitu laatia.

 

 

Vertailu