Rokkalan rälssitilan alueiden lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 5.10.1864 (salainen)

Tietoka dokumentista

Tietoa
5.10.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...senaattori Snellman lausui ensimmäisenä – ja halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä, sen lisäksi että hän antaa lukea asianomaisissa kirkoissa keisarillisen senaatin oikeusosaston yllä mainitun päätöksen suomenkielisenä käännöksenä, myös pitämään myytäväksi määrättyjen tilojen asukkaitten kanssa asiasta yleisen kokouksen, jossa heille vielä selostetaan kyseistä päätöstä, ja tehdään selväksi, etteivät he voi odottaa mitään myönnytystä siitä, mitä päätöksessä sanotaan heidän tilojensa myynnistä, elleivät he viipymättä sovinnolla suorita maksuaan. Jos asukkaat sittemmin ensimmäisen kruununveronkannon yhteydessä maksavat vain osan jäljellä olevasta lunastusmaksusta, mutta kuitenkin yhden vuoden maksun, tulee kuvernöörin toistaiseksi lykätä tilojen myyntiä sekä laatia myös meille esitys vielä maksamattomien vuosimaksujen maksamisesta. Sen sijaan tulee kuvernöörin, mikäli asukkaat vielä hangoittelevat vastaan rästien suorittamisesta, antaa laillisessa järjestyksessä vähän kerrallaan myydä huutokaupalla tiloja, jolloin on meneteltävä niin, että varakkaampien asukkaitten tilat on myytävä ensin. Kuitenkin on kuvernöörien huutokaupasta annettavien kuulutusten yhteydessä ilmoitettava tilojen haltijoille, että jos he haluavat huutaa itselleen tilansa, voivat he laskea saavansa heille lykkäystä osasta rästejään, jolloin kuvernöörin asia saisi olla kuhunkin eri tapaukseen liittyviä seikkoja harkittuaan tarkemmin määrätä sekä suoritettavan maksun määrä että jäljellä olevan määräaika.

 

 

Vertailu