Robert Lydeckeniltä

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.1.1868
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Viipurissa 31.1.1868

 

Jalosukuinen Herra Senaattori! 

 

Viitaten Kööpenhaminasta ja Bremenistä lähettämiini kirjeisiin sekä liikeyritykseni kirjeeseen tk. 8. päivältä, rohkenen nyt jälleen lähestyä Herra Senaattoria kirjeitse.

Palattuani varsin pitkältä ulkomaanmatkalta havaitsen ilokseni, että meidän julkaisemamme [nimi suomeksi] ”Tilaisuita työnansioon” on sentään johtanut siihen, että monenmoisia siinä kuvailtuja kauppatavaroita, etenkin kotieläinten luita (muutamia tuhansia leivisköitä), mutta myös harjaksia, hevosenharjoja, jouhia, lumppuja, naudanvuotia, vasikan- ja jäniksennahkoja, kaikenlaisia puutavaroita suurina erinä jne., on tarjottu entistä useammin. Valitettavasti joudumme varsin pian lopettamaan ostomme (me olemme täällä ainoa ostaja puutavaroiden kauppaa lukuun ottamatta) tai rajoittamaan niitä, ellemme saa lainaa, kuten meillä on aiemmin ollut kunnia ilmoittaa.

Oheisena minulla on kunnia lähettää jäljennös matkakertomuksestani, jonka olen luovuttanut täällä käsityövalmisteiden kustannusyhtiön perustamista valmistelevalle toimikunnalle.

Käsitöiden kustannusyhtiöiden yhdistäminen yhdeksi suureksi osakeyhtiöksi sekä varaston perustaminen Pietariin olisi erittäin tarpeellista.

Jos rimojen ja listojen eli niin sanotun lathwoodin suurten erien vientikielto kumottaisiin tämän vuoden osalta, sitä laivattaisiin maasta merkittävän paljon, koska suomalaisten mittojen mukaisesta sylistä 4 jalan mittaista lathwoodia maksetaan Englannissa

£ 3 – eli Suomen rahana 75 p syliltä, jos kyseessä pieni erä

ja £ 2.10 Suomen rahana 63 p syliltä suurista eristä tai rajattomista määristä; kun vähennetään rahtimaksu ja kulut, pitäisi jokaisen pystyä varmaa voittoa odottaen maksamaan talonpojalle 28–30 penniä syliltä.

Jos voisimme luottaa siihen, että kielto kumotaan, ryhtyisimme heti ostamaan suurehkoja eriä niin kauan kuin se vielä käy päinsä, sillä maaliskuussa hakattu puutavara ei enää kelpaa.

Mikäli kirjeeni rasittavat Herra Senaattoria, ottaisin vihjeen vastaan mitä suurinta kiitollisuutta tuntien, sillä muuten toteutan pakottavaksi tuntemaani tarvetta.

Olen edelleenkin suurinta kunnioitustani vakuuttaen

Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Robert Lydecken

 

[Liite]

Minulla oli kunnia saada käsitöiden kustannusosakeyhtiön perustamista Viipuriin valmistelevalta toimikunnalta tehtäväkseni käydä Pohjois-Saksassa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa ja Englannissa kerätäkseni näistä maista tietoja käsityövalmisteista, joita maastamme voitaisiin viedä niihin, ja teen nyt selkoa tiedoista, jotka olen kyennyt asiasta hankkimaan:

Ensiksi kävin Hampurissa ja sinne tultuani päätin viipyä siellä jonkin aikaa, koska toivoin voivani sikäläisten tuttavieni avulla saada sieltä tietoja helpommin kuin muilta paikkakunnilta, joilla minulla ei tuttavia ole. Hampurista suuntasin kulkuni Lyypekkiin, sen jälkeen kävin Kielissä, Flensburgissa, Kööpenhaminassa, Bremenissä, Amsterdamissa, Antwerpenissa, Lontoossa ja Hullissa.

Koska matkustin sellaisena vuodenaikana, jona meriliikenne maassamme oli jo päättynyt, pidin tarpeettomana mallikappaleiden ottamista mukaan kaikilta paikkakunnilta, koska pitkä maakuljetus kävisi liian kalliiksi ja koska olin saanut selvän käsityksen siitä, että monia ulkomaisten mallien mukaan tehtyjä tavaroita ei kannattaisi valmistaa vientiin, mutta niitä voitaisiin hyvinkin tehdä kotimaan tarpeiden tyydyttämiseksi ja kotitalouksien käsitöitä voitaisiin näin kehittää monimuotoisemmaksi oman maan (ja Pietarin) kulutusta varten. Olisin kuitenkin valmis tilaamaan ensi kevääksi laivakuljetuksiin suurehkon määrän mallikappaleita eri paikkakunnilta esittääkseni täällä näytteitä mahdollisimman monenlaisista ulkomaisista kauppatavaroista, jotta meikäläinen talonpoika voitaisiin havainto-opetuksella saada ymmärtämään, että hän voisi tehdä monia valmisteita, joita hän ei ennen ole tuntenut, ja saada niille ostajia kohtuullisempaan hintaan kuin hän on saanut aiemmista töistään.

Seuraa kuvaus ja hintatietoja kauppatavaroista, joista olen tuonut mallikappaleita; jokainen voi itse arvioida, tarjoavatko ne mahdollisuuksia vientiin.

Tässä mainitut hinnat on määritelty tavaroille, jotka on toimitettu myytäväksi vapaasti laivassa ilmoitetulla paikkakunnalla.

Tynnyrinvanteita kuljetetaan Englantiin, Norjaan ja Hampuriin suuria määriä pääasiassa Slesvigistä, Holsteinista ja Hollannista, vähemmässä määrin niitä valmistetaan Hampurin ympäristössä, Hannoverissa ja Mecklenburgissa.

Ne ovat enimmäkseen pajupuuta; koivua käytetään ainoastaan pisimpiin eli 16 jalan pituisiin.

Valmistuksessa käytetään äärimmäisen yksinkertaisia työkaluja.

 

Hampurin tukkuhinnat kuorimattomille

Näyte 1 ns. 1/8:n ankkurivanne 4 Englannin jalkaa 48 kpleen nipulta 46 p.

Näyte 2 ns. 1/2 :n ankkurivanne 5 Engl. jalkaa 48 kpleen nipulta 55 p.

Näyte 3 ns. 1/1:n ankkurivanne 6.Engl. jalkaa 48 kpleen nipulta 93 p.

Näyte 4 25 kappaleen nipulta ankkurivanne 8 Engl. jalkaa 93 p

Näyte 5 25 kappaleen nipulta ankkurivanne 10 Engl. jalkaa 1 markka 31 p.

Näyte 6 25 kappaleen nipulta ankkurivanne 12 Engl. jalkaa 1 markka 50 p.

Näyte 7 25 kappaleen nipulta ankkurivanne 14 Engl. jalkaa 2 markkaa 25 p.

Ei näytettä 25 kappaleen nipulta koivuisia 16 Engl. jalkaa 3 mk – p.

Kuorimattomista paras menekki on 10, 8, 6 & 5 jalan pituisilla

 

Valkoisista eli kuorituista maksetaan:

Näyte 8 48 kappaleen nipulta 4 Engl. jalkaa – 55 penniä

Näyte 9 48 kappaleen nipulta 5 Engl. jalkaa – 75 penniä

Näyte 10 48 kappaleen nipulta 6 Engl. jalkaa – 93 penniä

Näyte 11 48 kappaleen nipulta 8 Engl. jalkaa 1 markka 50 penniä

 

Valkoisista tynnyrinvarteista käypäisiä ovat vain nämä laadut

Ostajia Hampurissa ovat herra J. J. F. Schmidt ja herra J. B. D. Schröder.

Heidän yrityksensä käsittelevät vuosittain tätä tavaraa yhteensä noin 50 000 nippua.

 

Kuorittuja pajunvitsoja korinpunontatöitä varten, ks. näyte 12.

Haluttua kauppatavaraa kaikissa suuremmissa kaupungeissa, joissa työskentelee korinpunojia.

Hinta määritellään Hampurissa 2–9 jalan pituisille täysin kuiville ja hyvin kuorituille vitsoille, jotka on pituuden mukaan sidottu nipuiksi, joiden ympärysmitta on kapeammassa päässä nippujen pituudesta riippumatta 44 tuumaa.

15 markkaa – penniä 6 leiviskältä eli 2 ½ markkaa leiviskältä.

Näiden vitsojen valmistamisessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Oksat kerätään syksyllä pensaista (ei puista), kaivetaan kuorimattomina maahan kosteaan paikkaan ja peitetään maalla; keväällä heti oksien viherryttyä, mutta ehdottomasti ennen lehtien puhkeamista ne kaivetaan esiin ja kuoritaan, jolloin kuori irtoaa hyvin helposti.

Suurkuluttaja Hampurissa herra Henning Ahrens.

 

Sementtitynnyrien lautoja voidaan viedä suuria määriä Lontooseen ja Stettiniin.

Näyte 13 on peräisin Stettinistä.

Pituus 28 Englannin tuumaa.

Leveys 3–5 Englannin tuumaa kummassakin päässä, mieluimmin 4, mutta ei enempää kuin 5 tuumaa.

Paksuus 7/16 Englannin ruumaa.

Hinta määritellään Stettinissä ”Rumpfin” mukaan eli erältä, joka tarvitaan tynnyrin tekemiseen 3 x 28 Englannin tuuman laudoista lautamäärän leveyden mukaan laskettuna. Pohjat eivät ole tässä mukana.

Tukkuhinta Stettinissä 72 penniä ”Rumpfilta” ja 10 penniä pohjalta eli 92 penniä koko tynnyriltä.

Lautoja voidaan toimittaa liittämättä mukaan pohjia. Pohjat tehdään kolmesta kappaleesta, joista kaksi on puoliympyrän muotoisia ja keskiosana pitkulainen kappale, ja näiden kolmen kappaleen läpimitta on yhteensä [summa puuttuu] Englannin tuumaa.

Kuluttajia Stettinissä Toepfer Gravits & C:o.

 

Puisia kengänpohjia käytetään Hampurin, Kielin, Flensburgin jne. seuduilla.

Myynti tapahtuu alle merkittyyn hintaan, isoa ja mukavaa tuotetta, ks. näytettä 14, voidaan valmistaa koivusta.

Lajiteltujen tukkuhinta Hampurissa 1 markka 23 penniä tusinalta parilta.

Hampurissa herra Fritz Inselmann ostaa vuosittain jopa 50 000 paria ylle merkittyyn hintaan, jos ne ovat näytteen mukaisia.

 

Puukenkiä käytetään yleisesti Pohjois-Saksassa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Englannissa, niitä voidaan myydä suurina erinä.

Näyte 15, tukkuhinta Stettinissä 15 markkaa tusinalta parilta lajiteltuja kenkiä

Näyte 16, tukkuhinta Stettinissä 7 mk 50 penniä lajitellulta parilta

Puupohjaiset kotikengät, näyte 17.

Tukkuhinta Hampurissa 1 markka 80 penniä parilta.

 

Lepästä ja haavasta valmistettuja lapioita, ks. näytettä 18,

niin sanottuja viljalapioita Stettinistä, voidaan myydä suurina erinä Stettiniin ja Königsbergiin heti, kun tarjouksessa on mukana näyte; tukkuhinta mainituissa kaupungeissa 45 markkaa 36 penniä 60 kappaleen erältä eli 75 penniä kappaleelta.

Näyte 19 on vastaava viljalapio Kööpenhaminasta, myytävissä myös Lyypekkiin, Hampuriin, Kieliin ja Flensburgiin, mutta huokeammalla hinnalla eli hintaan 50 markkaa 40 penniä – 56 markkaa 100 kappaleen erältä eli 50–56 penniä kappaleelta.

Terän leveys ja pituus arvioidaan hyvin tärkeiksi.

 

Kuusipuiset airot ovat kaupaksi käyvää tavaraa Kööpenhaminassa.

Näyte 20 on 5 kyynärän pituinen airo.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa

5 kyynärän pituisista 80 penniä parilta.

6 ” ” 1 markka 5 ” ”

7 ” ” 1 markka 52 ” ”

8 ” ” 2 markkaa 22 ” ”

 

Lepästä valmistetut kaukalot, näyte 21.

24 Englannin tuuman pituiset 12 Englannin tuuman levyiset 70 penniä kappaleelta.

30 Englannin tuuman pituiset 14 Englannin tuuman levyiset 1 markka 16 penniä kappaleelta.

36 Englannin tuuman pituiset 16–19 tuuman levyiset 1 markka 86 penniä kappaleelta.

Suurin menekki on Kööpenhaminassa, lisäksi myytävissä Lyypekkiin, Hampuriin, Kieliin, Flensburgiin ja moniin muihin paikkoihin, kunhan ei lähetetä liian suuria eriä.

 

Lepästä tai haavasta valmistettuja äyskäreitä, näytteet 22 ja 23,

myytävissä etenkin Kööpenhaminaan, mutta pienempinä erinä myös Lyypekkiin, Hampuriin, Kieliin.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa

nro 22 47 penniä kappaleelta.

nro 23 30 ” ”

 

Lastutapetteja valmistetaan tehtaissa Hampurissa ja Kööpenhaminassa ja käytetään edullisina kosteiden seinien päällysteinä etenkin kellarikerroksissa. Lastut vuollaan tai sahataan 1 ½ tuuman laudoista sirkkelisahalla, ja niistä punotaan tapettia amerikkalaisella koneella.

Tehtailijat eivät ole halukkaita ostamaan lastuja, koska he ovat hankkineet koneita valmistukseen ja ostavat sen takia mieluummin raaka-aineet lankkuina tai lautoina.

Tukkuhinnaksi Hampurissa ilmoitettiin 30 penniä neliökyynärältä.

Vain kokonaisia pakkoja myydään, ja niiden pituus on 10–22 kyynärää ja leveys 2 kyynärää, joten en voinut ottaa mukaani näytettä.

 

Säleitä verhoihin valmistetaan samalla tavalla kuin lastuja tapetteihin.

Ks. näytettä 24.

Valmiin verhon hinta 10 markkaa–12 markkaa 80 penniä ikkunaa kohti, toivon pystyväni lähiaikoina esittelemään valmiin verhon.

 

Lankamaisia puusäleitä verhoihin jne., näyte 25, valmistetaan höyläämällä kuusipuusta.

Lankasäleet voidaan tehdä 9, 12, 18 ja 36 tuuman pituisiksi; kaikkien tuhat tai useampia tuhansia lankasäleitä sisältävien nippujen tulee olla tasapituisia.

Hampurilainen herra Julius Freese, ainoa lastutapetteja, verhoja jne. valmistava tehtailija, jonka luona minulla oli tilaisuus käydä, ei osoittanut vähintäkään ostohalua, joten voitaneen olettaa, että hän on tästä syystä ilmoittanut aivan liian halvan hinnan, nimittäin:

9 tuuman lankasäleistä 2 ½ penniä 1 000 kappaleelta, pitemmistä suhteellisesti saman verran nouseva hinta.

 

Kuusen- ja männynpihkan on oltava puhdasta ja pakattua hyvin suljettuihin tynnyreihin tai laatikoihin.

Amsterdam lienee tällaisen tavaran paras markkinapaikka, vaikka sillä on menekkiä muuallakin, esim. Hullissa ja Lyypekissä.

Amsterdamissa oli maksettu 1 markka 50 penniä leiviskältä.

 

Tärpätin hinnaksi Hampurissa ilmoitettiin

amerikkalaisesta 5–5 ½ markkaa leiviskältä.

ranskalaisesta 5 ½–6 ” ”

suomalaista tärpättiä sitä vastoin myytiin vain 2 ½ markan hintaan leiviskältä, mutta tähänkin hintaan sen myyminen on vaikeaa sen vastenmielisen hajun takia. Hajuttomasta suomalaisesta tavarasta saataisiin sama hinta kuin ranskalaisesta, koska se on yhä väkevää ja vesikirkasta.

Tavara lähetetään tavallisesti peltiastioissa, lasipulloissa tai vanhoissa öljytynnyreissä.

Kaikkia tähän mennessä mainittuja tavaroita voidaan viedä suurina erinä ja mainitut hinnat pitäisi voida saada.

Seuraavia tavaroita voidaan myydä vain pienehköinä erinä eikä ilmoitettujen hintojen saamista voida pitää mitenkään varmana, nimittäin:

Mänty- tai kuusipuisia keittiöntuoleja, näyte 26.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa 94 penniä kappaleelta.

Mäntypuisia ämpäreitä, näyte 27.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa 2 mk 33 penniä sarjalta. Sarjaan kuuluu 8 kappaletta: näyte on keskikokoa.

Leppä- tai haapapuisia kulhoja, näyte 28.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa sarjalta,

johon kuuluu 3 kappaletta läpimitaltaan 9-tuumaisia.

2 ” ” 10- ”

2 ” ” 12- ”

2 ” ” 13- ”

3 ” ” 14- ”

eli 12 kappaleelta 5 markkaa 60 penniä, 47 penniä kappaleelta.

Vesikauhoja, sorvattuja, ks. näytettä 29.

Tukkuhinta Kööpenhaminassa 4 markkaa 60 p tusinalta eli 39 penniä kappaleelta.

Keittokauhoja, näyte 30, tukkuhinta Kööpenhaminassa 60 penniä kappaleelta.

” 31, ” ” 35 penniä kappaleelta.

” 32, ” ” 17 penniä kappaleelta.

Kalalusikoita, näyte 33, ” ” 47 penniä kappaleelta.

Voilusikoita, näyte 34, ” ” 58 penniä kappaleelta.

” 35, ” ” 50 penniä parilta.

” 36, ” ” 23 penniä kappaleelta.

Ruokalusikoita, ” 37, ” ” 64 penniä tusinalta.

” 38, ” ” 64 penniä tusinalta.

” 39, ” ” 64 penniä tusinalta.

Teelusikoita, näyte 40, ” ” 35 penniä tusinalta.

Munanvatkaimia, näyte 41, ” ” 5 markkaa 60 penniä tusinalta.

Kannellisia pärekoreja, näyte 42,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 12 markkaa 33 penniä kappaleelta.

Pärekoreja/kalakoreja, näyte nro 43,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 23 penniä kappaleelta.

Pärekoreja/veitsikoreja näyte nro 44,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 53 penniä kappaleelta.

Pärekoreja, näyte 45,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 11 markkaa 20 penniä 5 sarjalta eli 100 kappaleelta. Sarjan pienin astia on niin pieni kuin suinkin valmistaa voidaan, suurimman halkaisija noin 18 tuumaa. Sangat ovat irrallisina mukana.

Kaislamatto, näyte 46,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 47 p kappaleelta.

Lastumatto, näyte 47,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 20 penniä kappaleelta.

Kaislavirsut, näyte 48,

tukkuhinta Kööpenhaminassa 70 penniä parilta.

Osa näistä viimeksi mainituista näytteistä, jotka olen lähettänyt Hampurista, ei ole vielä saapunut perille.

––––

Kudonnaiset. Kiinnitin huomiota ainoastaan sellaisiin, joita ulkomaillakin kudotaan käsityönä, näitä ovat

 

Rohdinkankaat, joiden valikoima on melkein rajaton.

Näyte 49 kuuluu karkeimpaan, mutta myös parhaiten kaupaksi menevään laatuun.

Tukkuhinta Hampurissa 7 markkaa 50 penniä pakalta. Pakassa on 48 kyynärää 1 2/3:n levyistä kangasta. Tukkuhinta kyynärältä on siis 16 penniä. Ostaja Hampurissa herra Albert Herzog.

 

Rohdinnauhat, hyvin kaupaksi käyvää tavaraa.

Tukkuhinta Hampurissa ja Kööpenhaminassa 34 kyynärän pituiselta nipulta

näytteen 50 laatu 1 markka 24 p nipulta.

” 51 ” 1 ” 60 ” ”

” 52 ” 2 markkaa 10 ” ”

 

Naudankarvakankaat:

Tehtaita, joissa valmistetaan lattiamattoja ja hevosten loimia, on Hollannissa ja Belgiassa, mistä tavaraa toimitetaan useimpiin suuriin kaupunkeihin. Näyte nro 53 antwerpenilainen loimi. Tukkuhinnaksi ilmoitettiin 5 markkaa 60 penniä kappaleelta.

Lattiamatoista 60 [pennistä] jopa 1 markkaan 20 penniin kyynärältä, hinta riippuu kuvioinnista ja leveydestä.

Jos langan arvioidaan maksavan 40 penniä naulalta ja

työpalkaksi enintään 10 ” ”,

pitäisi kankaiden viennin Königsbergiin, Stettiniin, Kööpenhaminaan, Kieliin ja Flensburgiin (edullisimmin todennäköisesti kuitenkin Pietariin) olla mahdollista.

 

Naudankarvalangat, ks. näytteitä 54 ja 55.

Antwerpenilainen tehtailija herra Jos van Zoon oli halukas ostamaan tätä tavaraa suurina erinä,

hintaan 80 penniä suomalaiselta naulalta valkoista,

” 50 ” ” ” ruskeaa,

” 40 ” ” ” harmaata.

 

Nupukivet

Samankokoisiksi hakattuja kiviä käytetään katujen päällystämiseen kaikissa kaupungeissa, joissa olen käynyt. Mitat vaihtelevat jopa samassakin kaupungissa. Seuraavien mittojen mukaisiksi hakatut kivet käyvät kuitenkin kaupaksi missä tahansa, nimittäin 3–5 tuuman levyiset ja 6–9 tuuman paksuiset; on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että samassa erässä saa olla vain 3 x 6, 4 x 8 tai 5 x 9 tuuman kiviä, viisainta ehkä kuitenkin olisi valmistaa vain yhtä kokoa; ehdottaisin mittoja 4 x 8 tuumaa, jolloin kivet parhaiten sopisivat useimmille paikkakunnille.

Hinta vaihtelee tarpeen mukaisesti, halvin tukkuhinta Hampurissa on 120 markkaa 288 kuutiojalalta kiviä, jotka on koottu 12 jalkaa pitkiksi, 12 jalkaa leveiksi ja 2 jalkaa korkeiksi pinoiksi.

 

Kolmelta sivulta sileiksi hakatuista jalkakäytävien reunakivistä, joiden paksuus on 14–15 tuumaa, leveys 6 tuumaa, pituus 1 ½ jalasta 4–5 jalkaan, maksetaan Hampurissa 1 markka 6 penniä jalalta kivien yhteispituuden mukaan.

 

Porraskivistä, joiden leveys 12–15 tuumaa, paksuus 6–9 tuumaa, pituus 5–10, mutta mieluimmin ainakin 8 jalkaa ja jotka on hakattu kahdelta sivultaan sileiksi, mutta joiden kolmatta ja neljättä sivua on vain hiukan tasoiteltu, maksetaan Hampurissa 1 markka 67 penniä jalalta kivien yhteispituuden mukaan.

Hampurilaiset herrat C. Utesch ja A. Kaufman ovat urakoitsijoita ja kivenhakkaajia.

Millään paikkakunnalla ei ole ongelmia kivien saannissa, tuonti lähimmistä maista, joissa kiveä on runsaasti, on mittavaa, esim. Saksista muualle Saksaan, Skotlannista Englantiin jne., jne. Vienti Suomesta ei luultavasti ole mahdollista, ellei kiviä saada kuljetetuksi ulkomaille painolastina ilman rahtimaksua. Viejät saattaisivat pitää yhteistä varastoa Uuraassa, ja tavaran pitäisi saada menekkiä, kun sitä myytäisiin suoraan kapteeneille, joista useimpien on kuitenkin ostettava kiviä painolastikseen.

Robert Lydecken

Viipurissa 29. tammikuuta 1868.

 

Lyypekkiläiset herrat Piehl & Fehling ovat pyytäneet minua hankkimaan heille nimityksen Suomen kaupan välittäjiksi, jonka tehtävän he olisivat valmiit ottamaan vastaan ilman erillistä korvausta. Herra Piehl käy Helsingissä muutaman päivän kuluttua, toivon, että heidän ehdotuksensa hyväksytään.

 

 

Vertailu