Puoltoanomus ulkomaanmatkaa varten yliopistolle 29.11.1838.

Tietoka dokumentista

Tietoa
29.11.1838
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suotuisaa puoltolausetta oheisiin Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen Yliopiston Korkealle Kanslerille sekä Hänen Ylhäisyydelleen, Virkaatekevälle Varakanslerille osoitettuihin, erillisiin alamaisiin ja nöyriin hakemuksiini.

Syvimmin kunnioittaen minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu