Protokollasihteerin viran täyttö senaatin talousosastossa (esimerkki korkean virkamiehen nimityksestä), lausunto senaatin talousosastossa 14.2.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
14.2.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

…jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: Harkitessaan hakijoiden virkaikiä senaattori katsoi, että hänen tulee asettaa ehdolle: ensimmäiselle sijalle: kanslisti, protokollasihteeri Hjelt, joka tultuaan merkityksi kirjoihin 19. joulukuuta auskultanttina Turun hovioikeuteen on 22. tammikuuta 1850 valittu ylimääräiseksi kopistiksi senaatin oikeusosastolle ja 2. lokakuuta 1850 ylimääräiseksi kamarikirjuriksi talousosastolle, kun hänelle kuitenkin sitä ennen oli myönnetty ylennysoikeus maan hallinto- ja kameraalivirastojen ja viranomaisten virkoihin ilman tarkoitusta varten säädettyä tiedonnäytteen suorittamista, minkä jälkeen Hjelt viimeksi mainitulla osastolla on sittemmin ylennetty 21. joulukuuta 1852 kopistiksi ja 20. toukokuuta 1856 kanslistiksi sekä on hänelle 29. huhtikuuta 1863 armollisesti myönnetty protokollasihteerin nimi ja arvo; sekä

toiselle sijalle: kanslisti, paroni von Kothen, joka 20. kesäkuuta 1848 on otettu auskultantiksi Turun hovioikeuteen sekä 4. lokakuuta 1853 merkitty kirjoihin ylimääräiseksi kopistiksi senaatin oikeusosastolle, jolla hänet on prokuraattorintoimituskunnassa ylennetty seuraavana vuonna 23. marraskuuta kopistiksi ja 6. marraskuuta 1856 kanslistiksi, josta virasta hän on 6. helmikuuta 1859 saanut siirron vastaavaan virkaan senaatin talousosaston kirkollisasiain toimituskuntaan, kun hänelle ensin oli myönnetty oikeus tulla ylennetyksi virkoihin mainitulla osastolla sekä maan hallinto- ja kameraalivirastoissa ilman siihen vaadittavan tiedonnäytteen suorittamista; ja koska virkaiän suhteen muitten hakijoitten väliset erot eivät ole merkittäviä, halusi senaattori, ottaen huomioon heidän sopivuutensa virkaan, asettaa

kolmannelle sijalle: kanslisti Tollet’n, joka 22. kesäkuuta 1847 promovoitiin filosofian maisteriksi, 28. toukokuuta 1853 saavutti juris utriusque kandidaatin arvon, minkä jälkeen Tollet, joka 14. joulukuuta 1853 merkittiin kirjoihin senaatin talous- ja oikeusosastoille ylimääräiseksi kopistiksi ja 20. joulukuuta 1854 Turun hovioikeuteen auskultantiksi, ylennettiin 18. toukokuuta 1858 kopistiksi ja 12. maaliskuuta 1861 kanslistiksi senaatin talousosaston valtiovaraintoimituskuntaan.

…jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: koska kolmannelle ehdokassijalle asetettu hakija, kanslisti Tollet, on suorittamillaan korkeammilla opinnäytteillä hankkinut laajemman tieteellisen pohjan, ja koska Tollet, joka koko palvelusaikanaan keisarillisessa senaatissa on ollut valtiovaraintoimituskunnan palveluksessa, ja on siellä paitsi saanut kokemusta siellä esiintyvien asioitten käsittelyssä, myös osoittanut viranhoidossaan kiitettävää ahkeruutta ja taitavuutta, katsoi senaattori omasta puolestaan olevan aiheellista alamaisimmin esittää, voitaisiinko Tollet armollisimmin nimittää protokollasihteeriksi kyseisessä toimituskunnassa.

 

 

Vertailu