O. Donnerin anomus saada lukea senaatin pöytäkirjoja, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
14.1.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kun anomuskirjelmä oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että senaattori katsoi omasta puolestaan hyväksi sallia hakijan [O. Donner] lukea keisarillisen senaatin talousosaston anomusasiain kirjaamossa, sen aukioloaikoina ja reistraattorin valvonnan alaisena, sinne jätettyjä ja siellä säilytettyjä puhtaaksikirjoitettuja kappaleita hallituskonseljin ja keisarillisen senaatin täysistuntojen sekä myös talousosaston kokousten pöytäkirjoista.

 

 

Vertailu