Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1866, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.10.1866
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[saksaksi]

Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisimmän kehotuksen perusteella minulla on kunnia ilmoittaa avoimeksi tulleesta Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virasta seuraavaa:

ettei nykyisten kolmen pankinjohtajan piirin ulkopuolelta ei ole löydettävissä ketään ehdokasta avoimen paikan täyttäjäksi;

että näistä pankinjohtajista pitäisi toisten edelle asettaa von Haartman, koska hän ei ole vain kyvykäs ja tunnollinen virkamies, vaan on myös suorittanut tarvittavat opinnot ja koska hän ei ole osallistunut pankin aiempaan hallintoon oltuaan virassa vasta vuoden ja voi näin ollen noista kolmesta parhaiten toimia pankin hallintoon hiipineiden epäkohtien poistamiseksi ja koska hän pystyy luonteeltaan tyynenä ja humaanina henkilönä edustamaan johtokuntaa yleisön edessä.

Koska von Haartman kuitenkin on johtokunnan nuorin jäsen, hänen nimityksensä sen puheenjohtajaksi olisi [sana puuttuu alkutekstistä] etenkin pankinjohtaja, paroni Mannerheimille, joka monivuotisen palveluksensa sekä kamariherran ja valtioneuvoksen arvonsa vuoksi on paljon johtaja von Haartmania ansioituneempi. Paroni Mannerheimilla vain ei ole johtokunnan puheenjohtajan tarvitsemaa tarmokasta luonnetta, ja paikka on ikääntyvälle miehelle myös liian rauhaton ja työntäyteinen. Hän aikookin tästä syystä pyytää Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan alamaisimmin vapautusta virastaan.

Toivottavasti hän saisi armollisimmin eläkkeekseen palkkansa, joka on vain 7 000 markkaa, vaikka häneltä puuttunee hiukan ikävuosia ollakseen oikeutettu sen saamiseen. Hän menettäisi kuitenkin tässä yhteydessä edustusrahansa, määrältään 1 000 markkaa.

Puheenjohtajana hän olisi saanut saman palkan ohessa 2 400 markkaa edustusrahoja.

Näillä perusteilla olisi kohtuullista, että paroni Mannerheimille suotaisiin 7 000 markan täyden eläkkeen lisäksi 2 000 markan hyvitys, ja minun on kuuliaisimmin pyydettävä Teidän Ylhäisyyttänne puoltamaan Hänen Majesteetilleen tämän tunnustuksen armollisinta suomista hänelle. Mikäli hänet palkattaisiin keisarillisen palatsin palvelukseen, tämä hyvitys voitaisiin suoda hänelle ylimääräisenä palkkana.

 

 

Vertailu