Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1866, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.10.1866
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Seuraavien tuotteiden vienti on kielletty:

tammen kuori;

höyläämättömät laudat ja lankut;

hiilet

rautamalmi, harkkorauta ja rauta

ulkomaiset arpaliput

kopeekkamääräiset hopearahat, joiden pitoisuus on 72 % tai enemmän.

Eräistä merkityksettömistä tuotteista maksetaan vientitullia, jonka määrä on keskimäärin vain 8 000 mk vuodessa.

Pölkyistä, lankuista, laudoista, tervasta, piestä ja muista metsäntuotteista kertyy tulleja vuosittain keskimäärin 314 000 mk.

Lisäksi erityinen sahatavaran vientimaksu tuottaa vuodessa keskimäärin 286 000 mk.

Ja vielä tästä tavarasta sekä polttopuusta, tervasta ja piestä vuoteen 1752 asti yliopistolle uudisrakennuksia varten vuosittain keskimäärin 87 900 mk.

Senaatti on ehdottanut lähes koko maan kauppiaskunnan anomuksen johdosta:

–––

1. Kaikkien muiden tavaroiden paitsi venäläisten hopeisten vaihtorahakolikoiden vientikiellon kumoamista.

Tämä maksu on myös tullimaksu, vaikkakin toisella nimellä. Jokainen saha maksoi sitä vuoteen 18[puuttuu] saakka suoraan määrätyn summan – sillä niillä oli oikeus vain tietyn tuotantomäärän valmistamiseen. Täten osa maksusta koottiin myös lautojen kotimaisesta kulutuksesta. Nykyisin sitä maksetaan vain maasta viedystä tavarasta.

Rohkenen ottaa vapauden esittää mielipiteenäni, että tämän maksun olisi annettava vähitellen kolmen vuoden kuluessa poistua, jos vain säädyt haluaisivat huolehtia siitä, että samalla tavoin valtionrahasto saisi korvauksen vähenevästä maksusta.

Kyseessä on periaate, jonka senaatti on tunnustanut oikeaksi. Tullimaksu nostaa tavaran hintaa, vaikeuttaa kilpailua muiden maiden kanssa, ehkäisee tuotannon kehitystä.

Määräaika on lyhyt. Voittoa tavoitteleva liiketoiminta ei voi toimia sen varassa, että tuntemattomassa tulevaisuudessa jotakin tapahtuu. Tukkien kuljettamiseen sahalaitoksille tarvitaan tavallisesti 2–3 vuotta. Tervan valmistamiseksi puiden kuorinta on aloitettava jo 4 vuotta ennen tislausta. Toisin sanottuna ensimmäisenä vuonna poistetaan kuori vain rungon toiselta puolelta tiettyyn korkeuteen saakka. Toisena vuonna kuoretonta aluetta pidennetään; kolmantena vuonna kuoritaan rungon toinenkin puoli; neljäntenä vuonna puu kaadetaan.

Määräaikaa pitäisi siis pidentää vuoden verran.

Säädyille tähän asiaan puuttuminen ei kuulu. Hänen Majesteettinsa on suvainnut armollisimmin antaa tähän tähtäävään anomukseen kielteisen vastauksen.

Sinänsä asia saattaa olla toivottava. Aika ei kuitenkaan riitä säätyjen vasarointiin. Ja niiltä itseltään saatu vastaus oli täysin varma. Harvoinpa kansanedustuslaitos torjunee jonkin maksun poistamisen.

2. Kaikkien vientitavaroiden vapauttamista tulleista 3 vuoden ajaksi – ellei niitä sitten poikkeuksellisesti säilytetä joidenkin Venäjältä tänne tuotujen tavaroiden osalta.

Huom. Esitetty perustelu: että säätyjä pitäisi kuulla vientitullien täydellisestä poistamisesta.

Puutavaran vientitulli on Venäjälläkin alempi kuin täällä meillä.

3. Sahatavarasta ym. yliopistolle suoritettavan maksun säilyttämistä.

 

 

Vertailu