Morgonbladet nro 120, 28.5.1877: Kysymys määrärahoista sairaiden ja haavoittuneiden hoitoon nyt puhjenneessa sodassa.

Tietoka dokumentista

Tietoa
28.5.1877
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Jos ne kolme säätyä, joissa kysymystä ei vielä ole ratkaistu, torjuvat sen lopputuloksen, johon ensimmäinen askel on otettu, ei näkyvissä ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että ne yksimielisesti tekevät päätöksen seuraavassa tarkoituksessa:

1. pyytää H. K. Majesteetiltaan saada määrätä varoiksi nyt puhjenneessa sodassa sairaiden ja haavoittuneiden hoitoa varten ja H. M. Keisarinnan korkeaa suostumusta edellyttäen luovuttaa Suomen haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden hoitoyhdistykselle 1 miljoona markkaa käytettäväksi esitettyyn tarkoitukseen.

2. että mainittu summa maksettaisiin ennakkona säästyneistä verovaroista.

3. valtiovarainvaliokunta voi vastedes säätyjen hyväksymien muiden määrärahojen maksamiseen tarkoitettuja varoja koskevan mietinnön yhteydessä tehdä ehdotuksia suostuntarahaston korvaamisesta.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön tehty ehdotus hankkia suostuntarahastolle korvaus ”ylimääräisellä tuloverolla” on asiaankuulumaton. Sillä valiokunta ei ole saanut sitä tehtäväksi; ja tiedetään, että muita säästyneitä ja säätyjen käytössä olevia varoja on käytettävissä. Anoja ei ole liioin, kuten valiokunta väittää, ehdottanut, että siihen voitaisiin määrätä vain ”aiemmin tulleita verovaroja”. Hän sanoo nimenomaan: ”tai muita käytettävissä olevia varoja”.

Vastalauseen tekeminen on omanlaisensa toimi. Voi syystä epäillä, saako sen tekijä esittää sellaisen uuden kysymyksen ja tehdä siitä esityksen. Seuraava vertailu:

 

Anomus.

Vastalause.

1 miljoona säästyneistä varoista lahjaksi H. M. Keisarinnan seuralle sairaiden ja haavoittuneiden hoitoon nykyisessä sodassa (huom. vain H. M:nsa armeijoissa).

½ miljoonaa Suomen Pankista lainaksi yksityisesti sotilaiden hoitoon rintamalla kaikkien valtioiden armeijoissa.

 

osoittaa selvästi, että varauma sisältää aivan toisen kysymyksen kuin mietintö. Se ilmenee myös siitä, että molemmat voidaan hyväksyä ilman että toinen vaikuttaa yhtään mitään toiseen.

Niiden asiana, jotka haluavat hyvää, on estää vahinko.

J. V. S.

 

 

Vertailu