Matts Emanuel Ringvallilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
19.12.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Oulussa 19.12.1867

 

Senaattori ja Ritari ym.

Herra J. W. Snellman, Helsinki 

 

Kun nyt on korkeimmalla taholla päätetty, että rautatien rakentamiseen Pietarista Riihimäelle ryhdytään, jolloin merkittävä osa tähän maalle kalliiseen hankkeeseen sijoitettavista pääomista käytetään kiskojen sekä muiden niin taottujen kuin valettujenkin rautatavaroiden hankkimiseen rautatien tarpeisiin, olemme rohjenneet ottaa yhteyttä Herra Senaattoriin muistuttaaksemme olemassaolostamme ja samalla nöyrimmästi pyytääksemme Herra Senaattorin vaikutusvaltaista suositusta, jotta saisimme toimittaaksemme joitakin kevyehköjä ja pienehköjä rautatien tarvitsemia tavaroita, joita nykyisin pystymme tuottamaan, kuten kankirautaa kaikkia kokoja, niin pyöreänä, nelisivuisena kuin litteänäkin, nauloja ja erilaisia valutuotteita.

Kun emme pelkästään rohkene väittää yhtiömme valmistaman raudan olevan ulkomaisten ammattimiesten lausuntojen perusteella laadultaan ja hintansa halpuudessa Ruotsin lähes parhaan ja Englannin parhaan raudan veroista, vaan lisäksi maallemme näin tärkeätä hanketta toteutettaessa jokainen toivoisi mahdollisimman suuren osan käytettävästä pääomasta jäävän omaan maahan, rohkenemme toivoa Herra Senaattorin ja Ritarin suovan näiden seikkojen perusteella anteeksi tämän kirjeen lähettämisen.

Vaikka ruukkimme nykyiset järjestelyt eivät vielä täysin sovellu ratakiskojen valmistamiseen, olemme neuvoteltuamme ruukin isännöitsijän ja insinöörin kanssa saaneet varmuuden siitä, että voisimme tehdä tarjouksen myös niiden toimittamisesta, mikäli Suomen valtio harkitsisi tällaista ratkaisua ja voisi myöntää tällaisissa tapauksissa tavanomaisen pienehkön ennakkomaksun, jolloin olisimme valmiit perustamaan valssaamon ja toivomme pystyvämme tuottamaan putlatuksi teräkseksi helposti muutettavasta mangaanipitoisesta Ämmän malmista kiskoja, jotka ovat yhtä hyviä kuin englantilaiset ja ehkä ruotsalaistenkin veroisia, sekä sopimaan suurehkojen erien toimittamisesta tietyn ajan kuluessa.

Lopuksi pyydämme Herra Senaattoria ja Ritaria kiinnittämään huomiota siihen suureen apuun ja hyötyyn, jota laitoksemme ovat näinä ankarien koettelemusten aikoina tuottaneet ympäristöseuduilleen, siihen, että rautatehtaiden olemassaolo on varsin tuntuvalla tavalla turvannut Pohjois-Suomen rahvaan elinmahdollisuuksia näillä seuduilla.

Tietäen Herra Senaattorin ja Ritarin ensisijaisen osuuden isänmaan yhteisten etujen edistämisessä olemme rohjenneet täten ottaa yhteyttä Herra Senaattoriin ja Ritariin ja toivoen saavamme tämän anteeksi pyydämme Herra Senaattorin ja Ritarin muistavan meitä suopeamielisesti ja allekirjoitamme

suurinta kunnioitustamme vakuuttaen

Kurimo Ämmä Jernverks Actie bolag

[Kurimon Ämmän Rautatehdas Osakeyhtiö]

M. E. Ringvall

 

PS Rohkenemme nöyrimmästi pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta hyväntahtoista vastausta näihin ehdotuksiimme tai ilmoitusta siitä, mihin viranomaiseen meidän olisi otettava yhteyttä. Toivomme, että tänä vuonna merkittäviä eriä rautaamme käyttänyt helsinkiläinen herrojen Osberg & Bade yritys antaa kaunistelemattoman kuvan sen laadusta.

Samat.

 

 

Vertailu