Luonnos hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen valtion väliseksi sopimukseksi, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.12.1866
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suomen Hypoteekkiyhdistys luovuttaa täten Suomen valtiolle yhteensä miljoona viisisataatuhatta markkaa, osoituksen mukaisesti nostettavaksi Suomen Pankista Hypoteekkiyhdistyksen pankkiin tallentamista varoista; ja sitoutuu Suomen hallitus Hänen Majesteettinsa Keisarin [päivämäärä puuttuu] päivänä ilmoittaman armollisen valtuutuksen nojalla talletustodistuksen antamalla maksamaan takaisin yhdistykselle seitsemänsataa viisikymmentätuhatta markkaa 30. marraskuuta ja loput seitsemänsataa viisikymmentätuhatta markkaa tämän vuoden joulukuun 30. päivänä sekä maksamaan varoille korkoa, 6 % vuosikoron mukaan laskettuna, siitä päivästä lukien jolloin ne voidaan nostaa pankista, siihen päivään asti jolloin maksu säädetyssä järjestyksessä tapahtuu.

Allekirjoittaneitten sopimuksen ja päätösten mukaisesti, Helsingissä…

 

 

Vertailu