Litteraturblad nro 2, toukokuu 1847: Uutisia

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.5.1847
Pvm kommentti: 
Pvm ei tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suomen tiedeseura vietti juhlapäivää 29. huhtikuuta. Esitelmiä pitivät arkkiatri Törnroth ja rovasti Hipping. Sihteerin vuosikertomuksesta saadaan tietää, että painosta on julkaistu 6 vihkoa seuran toimituksia, mutta menekki ei ole ollut menestyksellinen. Yhdeksän seuran jäsentä ja kolme tieteenharjoittajaa seuran ulkopuolelta on vuoden aikana jättänyt väitöskirjan, jotka sisältyvät seuran toimituksiin, niistä neljä on matemaattista Yleisempää kiinnostusta niistä näyttäisi olevan kirjoituksella ”Uudenmaan murre Suomessa”, kirjoittajana herra Hipping, toisena ”Muutamia epätavallisia meteorologisia ilmiöitä, Helsingissä havainnoituina.1846”, kirjoittajana herra Nervander ja ”Merkintöjä koskien monografiaa muurahaiset Pohjois-Euroopassa” kirjoittajana herra Nylander. Ja kun seuran toimitukset myös ennen ovat sisältäneet useammankin sellaisen artikkelin, sopisi toivoa useamman henkilön maassa innostuvan ottamaan selvää siitä mitä kotimaisen tieteen korkeuksissa tapahtuu. Ilman muuta selvää on kuitenkin, että mahdollisimman kansanomainen katsaus eri tieteenhaarojen kuluneen vuoden aikana tekemään edistykseen, siten kuin ne muissa maissa kerrotaan, löytäisi sekä suurimman yleisön että vaikuttaisi hyödyllisimmin. Tämä katsaus voisi hyvin olla hyödyllisyyttään silti menettämättä vähemmän täydellinen ja perinpohjainen kuin ne, jotka Ruotsin tiedeakatemia julkaisee, kun se liioin ei olisi esteenä todellisten tieteellisten keksintöjen ilmoittamiselle Toimituksissa.