Kotšubein lahjoitusmaatilan myyminen, lausunto senaatin talousosastossa 2.3.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
2.3.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

…toi senaattori Snellman esiin seuraavan eroavuuden: Senaattori oli tiettyjen erityisten syitten nojalla samaa mieltä siitä, että kyseisten tilojen lunastamisen kruunun laskuun tulisi tapahtua, vaikka niistä vaaditun kauppahinnan kerralla maksaminen nykyoloissa kävisikin kruunulle raskaaksi, kun sen sijaan senaattori, koska myyjien tarkoitus on vaatimuksellaan kauppahinnan saamisesta Suomen rahassa, jonka he ovat esittäneet vasta nyt, senaatin jo hyväksyttyä kaupan, saada tapahtuvan rahanuudistuksen takia kyseisestä tilasta suurempi hinta kuin mitä he alussa ja vielä tämän vuoden tammikuussa olivat vaatineet, ja koska hallitus, myöntymällä tähän vaatimukseen osaltaan vaikeuttaisi hopeanvaihdon aloittamista pankissa, ei katsonut sopivaksi puoltaa sellaista toimenpidettä, varsinkin kun senaattorin mielestä valtiosihteeristön yllä lainatun kirjeen sanamuoto ei nimenomaan oikeuttanut senaattia maksamaan kauppahintaa Suomen rahana; ja siksi senaattori halusi omasta puolestaan, samalla kun mainituista seikoista ilmoitetaan, jättää alamaisimmin Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oman korkean ratkaisun varaan, minä rahalajina kyseinen kauppahinta olisi maksettava.

 

 

Vertailu