Kauppayhtiö Tichanoffin korvausanomus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 18.1.1865.

Tietoka dokumentista

Tietoa
18.1.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, ettei kruunulle tavaraa toimittavia pidä saattaa kärsimään tai pakottaa oikeudenkäyntiin kruunun virkamiesten tekemien virheitten takia, sekä samalla halusi kiinnittää huomiota T. Tichanoffin poikien halukkuuteen ottaa hoitaakseen kyseinen toimitus tarjoamalla mitä edullisimmat ehdot, katsoi omasta puolestaan hyväksi myöntää mainitulle kauppayhtiölle sen vaatiman korvauksen kaksikymmentäviisi markkaa ruistynnyriltä jokaisesta edellä mainitun Joensuun kruununmakasiinin vastaanottamasta ruiserästä, panna maksuun yhtiön yllämainitussa määrin nostamaa kahdenkymmenenviiden tuhannen markan ennakkoa vastaan, josta Viipurin läänin kuvernöörin olisi tullut huolehtia ja tällöin myös toimia niin, että ennakon jäljellä oleva osa olisi asianmukaisella tavalla palautettu läänin verokamariin ja otettu huomioon tilinpidossa, halusi senaattori antaa Kuopion läänin kuvernöörille kehotuksen antaa paikkakunnan tuomioistuimessa toimeenpanna tutkimus mainitun makasiininhoitajan yllä selostetusta menettelystä sekä kyseisen rukiin vastaanottamisessa että sen hoidosta makasiinista, sekä ilmoittaa asian käsittelystä senaatissa lähettäen asiasta syntyneet tutkimusasiakirjat, jolloin kuvernöörin tulee esittää senaatille, miten kyseinen erä rukiita, joka, mikäli niin ei jo ole tapahtunut, tulisi huomioida kruunun laskuun makasiinin tileissä, sen nyttemmin vahingoituttua voitaisiin vähimmin kruunulle koituvin menetyksin käyttää niin, että se samalla koituisi läänin puutteessa elävän rahvaan hyväksi.

 

 

Vertailu