Kauppahuone Donner et companyn anomus menoerien oikaisemiseksi, lausunto senaatin talousosastossa 16.12.1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.12.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...tällöin senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä, katsoi kohtuulliseksi, että maakonttorin tekemät huomautukset esitettyä laskua vastaan koskien palovakuutuksen ja varastoinnin kulueriä hylätään, ja että kauppahuone Donner et company saa korvausta mainituista kuluista yhteensä 677 ruplaa 63 kopeekkaa. Lisäksi senaattori halusi myöntää kauppahuoneelle korvausta puolet siitä määrästä, jonka se oli otsikon ”matkakustannukset ja kulut kaupan päättämisestä ja säännöstelemisestä” alla merkinnyt kruunun maksettavaksi, mutta jonka kuvernööri oli vähentänyt, yhteensä 799 ruplaa; puolet siksi, että mainitut kulut eivät ole todennettuja ja vaikuttavat sitä paitsi senaattorin mielestä yläkanttiin lasketuilta. Kaikilta muilta osin katsoi senaattori kohtuulliseksi hyväksyä maakonttorin tekemät huomautukset Donner et companyn laskua vastaan ja siksi hylätä kauppahuoneen näiden johdosta esittämät valitukset, kuitenkin jättäen oikeuden valituksiin niin, että jos hän ei tyydy saamaansa maksuun, voi hän erikseen asianomaisessa tuomioistuimessa laillisessa järjestyksessä ajaa kruunua vastaa mahdollisesti perustelluksi katsomaansa kannetta.