Karl Gustaf Ehrströmille

Tietoka dokumentista

Tietoa
7.12.1870
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 7.12.1870

Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tänään pitämässään kokouksessa saanut tiedoksi lääninsihteerin apulaisen K. G. Pehrmandin ja metsäkonduktööri W. A. Pehrmandin haasteen saapua Kuopion raastuvanoikeuteen vastaamaan moitteeseen, jonka he ovat kohdistaneet ylimetsänhoitaja Torsten Gustaf Collanin elinaikanaan Kirjallisuuden Seuran ym. hyväksi tekemään testamenttiin, ja seura on täten saanut tiedon, että sitä on tällaisessa testamentissa muistettu, valtuutetaan professori Karl Gustaf Ehrström seuran tänään asiasta tekemällä päätöksellä ryhtymään itse tai tehtävään määräämänsä toisen henkilön välityksellä kaikkiin toimiin, jotka ovat tarpeen testamentin valvomiseksi, sekä vastaamaan edellä mainittuun moitteeseen samoin kuin sekä Kuopion raastuvanoikeudessa että kaikissa muissa tuomioistuimissa ja viranomaisissa, jotka voivat joutua käsittelemään mainittua testamenttia, käyttämään Kirjallisuuden Seuran puhevaltaa ja valvomaan sen testamenttiin perustuvia oikeuksia; ja Kirjallisuuden Seura hyväksyy sen, mitä professori Ehrström tai hänen seuran asiamieheksi puolestaan määräämänsä henkilö mainitussa asiassa laillisesti tekee tai saa aikaan.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta J. V. Snellman,

Kirjallisuuden Seuran nyk. puheenjohtaja (seuran sinetti).

Frans Wilh. Rothsten,

Kirjallisuuden Seuran nyk. sihteeri

Vertailu