Julius Harffilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
2.3.1868
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 2.3.1868

 

Herra Senaattori J. W. Snellman! 

 

Waseniukselta saapui tänään aamulla Hampurista seuraava sähke: [lainaus saksaksi]:

”Näytteessä Schiedamin ohra hyvin huonosti puhdistettua juuri nyt saatavana noin kaksitoistatuhatta tynnyriä noin kolmellakymmenellä markalla vapaasti laivassa otettuasi vastaan valtuuta matkustamaan sinne. Jyllantilainen itää huonosti, luultavasti täyttä määrää kuurinmaalaista jyllantilaista ei kerättävissä kokoon, joten Forsberg neuvoo ottamaan laivanlastin vitebskiläistä koska riihikuivaa, hiekkamaalta korjattua pitää parempana kuin itäpreussilaista suositellen ostamista Riiasta” sähke.

Sähkeen sisällöstä käy ilmi, että näyte-erän nyt tultua perille he aikovat matkustaa Schiedamiin ottamaan vastaan 12 000 tynnyriä käsittävän erän – joka on aiemmin saamani sähkeen mukaan 85-prosenttisesti itämiskykyistä. Jyllantilaisen ohran [idätys]kokeet eivät ole tuottaneet tyydyttäviä tuloksia, kuitenkin toivon, että he lähtevät Schiedamin kaupan asianmukaisen järjestämisen jälkeen Jyllantiin, Sjellantiin ja Fyeniin yrittääkseen itse paikalla selvittää, mitä soveliasta ja saatavissa olevaa sieltä löytyy. Ennen kuin ryh­dytään antamaan tehtäväksi lastin hankkimista Vitebskistä lienee toki odotet­tava tietoa, millainen tulos Jyllannista on saatu, etenkin kun vitebskiläisen tavaran idätyskokeet ovat osoittaneet sen itävän vain 64-prosenttisesti.

Ellei Tit. kuitenkaan olisi samaa mieltä kuin minä ja jos on ryhdyttävä toimiin lastin hankkimiseksi Puolasta, odotan tietoa tästä.

Pietaristakin sain tänään kirjeen kyseessä olevista 2 000 setvertistä; ilmoitetaan, ettei siellä tosin epäillä tietoa ohran ilmoitetusta 85-prosenttisesta itämiskykyisyydestä, mutta varmuuden vuoksi on suoritettu oma koe (Pallisen) – jonka tuloksesta saan luultavasti huomenna tiedon. Annan kuitenkin varmuuden vuoksi vielä tehtäväksi selvittää, olisiko Pietarista saatavissa pienempiä lisäeriä siltä varalta, että tarvetta ilmenee – kuten luulen, ja minulla on kunnia ilmoittaa niitä koskevista tarjouksista samoin kuin hra Waseniukselta tulevista tiedoista heti.

Hankin toivotut tiedot Kamtšatkan ohrasta.

Pietarista ostettujen 400 ohrasetvertin osalta herrat Rosenius ja Sesemann ilmoittavat, etteivät he voi ottaa tehtäväkseen niiden kuljettamista nyt määrättävään sitovaan hintaan, mutta selittävät olevansa valmiit hoitamaan kuljetuksen, jos he saavat esittää siitä laskun, ja hoitavansa sen mahdollisimman halvalla. Pyydän, että saisin mikäli mahdollista huomenna vastauksen tähän kysymykseen, ja mainitsen, että ohran uudelleenlastaus säkkeihin ja näiden asianmukainen sinetöinti on järjestetty.

Edustajani, jonka on maksettava Emman rahti, on saanut minulta käskyn maksaa mainitulle laivalle 3 mk 75 penniä venäläiseltä säkiltä, heti kun hän on saanut asiaan kuuluvan virallisen todistuksen siitä, että laivuri on luovuttanut lastin asianmukaisesti. Vaikka en epäile edustajan (uusikaupunkilainen konsuli J. W. Ramsell) lyövän laimin tarpeellista varovaisuutta, olen kuitenkin varmuuden vuoksi sähköttänyt hänelle tänä iltana kuvernöörin ilmoituksesta.

Pahoittelen jatkuvaa huonovointisuuttanne ja toivotan pikaista paranemista!

Aitoa kunnioitusta vakuuttaen

Julius Harff

 

 

Vertailu