Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Tietoka dokumentista

Tietoa
24.8.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 24.8.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos! 

 

Ennakkomaksujen järjestämiseksi kauppiaille, jotka saattavat olla halukkaita tuomaan maahan viljaa niitä maan seutuja varten, jotka tarvitsevat sitä tänäkin vuonna, otetaan valtiokonttorin laskuun kahden vuoden kuuden kuukauden luotto, jonka summan määrää olosuhteiden pakko.

Koska aloitetuissa neuvotteluissa on kuitenkin saatu havaita, että ulkomaisten lainojen ottaminen on kallista, olen uskonut paremmin yleistä etua vastaavaksi sellaisen menettelyn, että suomalaiset Venäjän valtion obligaatioiden haltijat lainaisivat nämä valtiokonttorille, joka tarjoaa tällaisesta lainasta 6 %:n vuosikoron.

Mikäli suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos voisi paikkakunnallaan tai Raahessa neuvotella tuollaisten obligaatioiden hankkimisesta Valtiokonttorin lukuun mainituilla ehdoilla, pyydän kohteliaasti, että saisin sähkeitse tiedon

1. kuinka suuri summa voidaan olettaa saatavan kokoon, pääoma ja kertynyt korko yhteen laskettuna,

2. mihin lainasarjaan obligaatiot kuuluvat.

Lisättäköön, että lainanantaja voinee odottaa saavansa Pietarissa noteerattua päivän kurssia yhden prosentin verran korkeamman kurssin.

Jos lainanantajat niin haluavat, voidaan Suomen Pankin välityksellä otettava lainasumma siirtää heidän ohjeidensa mukaan pankin kirjanpidossa toisen henkilön saatavaksi. Pankki voisi myös kirjoittaa lainasumman osista vekseleitä niiden suuruudesta riippumatta lainanantajan osoittamille henkilöille, kun koroista kirjoitetaan erilliset solavekselit.

Herra Kauppaneuvos suvainnee kirjeitse ilmoittaa näistä neuvotteluista aiheutuvat kustannukset.

Kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia allekirjoittaa olevani

Herra Kauppaneuvoksen

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu