Johan Jakob Tengströmiltä

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Hki 20.12.1845

 

Parahin Veli. 

 

Lämpimimmät onnittelut Sinulle, kun nyt olet nainut mies, kokonainen mies juuri sen takia, että olet jakautunut! Tulkoon osaksesi kakki hyvä, jota voit itsellesi toivoa. Kaikki kuitenkin on vain vähäisiä lisiä siihen, mitä Sinulla jo on, eikä asia voi toisin ollakaan; ja sen takia onnentoivotukset ovatkin tai niiden pitäisi olla ensisijaisesti vain ilon ilmauksia. Elämän onnellisimpiin vaiheisiin, sellaisiin, joina onnen tuntee sykähdyttävimmin ja kokee sellaista onnea, jonka olemassaoloa on ennen vain hämärästi aavistellut, kuuluu varmastikin yleensä vastanaineiden elämäntilanne. Tämä ihanimpien tunteiden hallitsema tila ei kuitenkaan voi jäädä pysyväksi. Joka tapauksessa siihen liittyy ystävien myötämielinen ilo, mikä ei tulevaisuutta koskevia toivotuksia esitettäessä tarkoita nykyisyyden arvon vähättelyä. Niin, onneksi olkoon siitä, mitä Sinulla on. Vain sen pohjalta voi tulla se mikä tulevaisuudessa voi lisäksi tulla – jos tämä sanaleikki nyt on paikallaan, kun asian edellyttämä kunnioitus ja ystävyyden tunteet vaativat mitä vakavinta suhtautumista.

Viime kirjeesi käsittelee jälleen Saiman kansallisia pyrkimyksiä. Sen torventörähdyksillä on ollut sellainen vaikutus, että sen esiintymisen aiheellisuus on tullut todistetuksi. Oli luonnollista, että suomen kielen asiassa menettäisit pian tai suhteellisen lyhyessä ajassa roolin, jonka saatoit ottaa itsellesi. Kadehdittavan työn on kuitenkin tehnyt, kun on käsittänyt ja pukenut sanoiksi sen, mitä kokonainen kansakunta on aiemmin vain hämärämmin tuntenut. Mm. tämä on tullut osaksesi. Ja tähän asiaan soveltuu sama ajatus, jonka halusin ilmaista yksityiselämässäsi nyt vallitsevasta onnellisesta tilanteesta. Tulevaisuuteen suuntautuvat onnentoivotukset merkitsevät ilon ilmauksia sen johdosta, mitä jo olemassa on. – Suomen kielestä ei vakaan käsitykseni mukaan kuitenkaan tule vallitsevaa kieltä maahamme, kuten menneisyyden tapahtumat eivät yleensäkään muutu teoretisoimalla. Olethan sen toki itse tunnustanut jopa varsin rohkeasti. Mahtaakohan tämä tunnustus tai sen puitteisiin sovitettu vaatimus kuitenkin olla pelkkää teoriaa, ei sen takia, ettei se ole johtanut toimintaan tai ettei siitä voi tai saa esittää mielipiteitä, vaan siitä syystä, että se on kaiken kaikkiaan tuloksiin johtavan isänmaallisen menettelytavan ja kalleimpien arvojen edistämisen vastainen? Eiköhän minkä tahansa kansakunnan sivistyneen osan ole aina puhuttava sitä kieltä, jolla porvarillisen yhteiskunnan liikahtelu ilmaisee itseään? Tämä taas riippuu teollisten elinkeinojen edistämisponnistuksista, joissa me suomalaiset olemme selvästi jääneet alakynteen, ja talouselämää ohjaavista säädöksistä, jotka tietysti aina välttämättä suosivat valtiota kokonaisuutena ja tämän takia koituvat rasitukseksi kansakunnalle, joka ei muodosta valtiota. – Nämä pari mietettä voinet kai sentään hyväksyä soveltaen niitä aiemmin esittämälläsi tavalla?

Kaikki Sinun täkäläiset ystäväsi ovat sekä ystävyyden että tieteen takia ilahtuneet siitä, että peruutit hakemuksesi Lundiin. Mielesi levottomuus, epäröivä suhtautumisesi itsestään selvällä uralla etenemiseen varmaankin tasaantuu, kun nyt et onneksi enää ole poikamies ja Sinun on yhdistettävä velvollisuutesi perhettä kohtaan niihin velvollisuuksiin, joita Sinulla on itseäsi tai omaa tieteellistä painoarvoasi kohtaan, jos nyt näin saan sanoa.

Vaimoni ja lapseni pyytävät välittämään lämpimimmät terveisensä – jotka he rohkenivat ulottaa myös nuorelle Rouvallesi. – Minun, vanhan miehen, on alistuttava resignaatioon, mikä ei toki ole vaikeaa. niin kauan kuin jäljellä on ystäviä, jotka eivät vielä ole tulleet vanhoiksi. – Aina

Sinun

J. J. T.

 

 

Vertailu