Ilmoitus kuvernööreille viljatoimituksista, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.6.1868
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Uudenmaan lääni Jalosukuinen Herra Paroni, Turku – Jalosukuinen Herra Kreivi, Viipuri – (Kuvernööri) Jalosukuinen Herra Kenraalimajuri

 

Viitaten valtiovaraintoimituskunnan kirjelmään nro [puuttuu] tämän kuun 16. päivältä (Turku: ja minun sen oheen liittämääni lappuseen) minulla on kunnia ilmoittaa (tekstissä: Herra Paronille – Kreiville), että ostaessaan keisarillisen senaatin määräyksen mukaisesti kevätviljan kylvösiementä Tit[ulus] voi maksaa jokaisesta tarjotusta erästä sen hinnan, jonka arvoisena Tit. pitää sitä sen painon ja itämiskykyisyyden perusteella, mutta ohrasta voidaan kuitenkin maksaa enintään 25 mk ja kaurasta enintään 15 markkaa tynnyriltä; ja mikäli korkeampia hintoja vaaditaan, pyydän, että Tit. hyväntahtoisesti ilmoittaa asiasta kirjeitse (Turku: ja sähkeitse) ja odottaa lähempiä määräyksiä.

Jos tavaran toimittaja esittää tarjouksen yhteydessä luotettavan todistuksen viljan itämiskykyisyydestä tai jos Tit. arvioi hänen asiasta itse antamansa tiedon luotettavaksi, voidaan ajan voittamiseksi jättää koe tekemättä; epäilyttävissä tapauksissa on kuitenkin suoritettava koe ennen vaaditun hinnan maksamista. Punnitus on joka tapauksessa suoritettava.

Tavaraa, joka ei ole itämiskykyistä ainakin 75-prosenttisesti, ei pitäisi ottaa vastaan. Koska siemenviljan tarve pohjoisissa lääneissä kuitenkin on polttava, on itämiskyvyltään muutaman prosentin verran kehnompaakin tavaraa ostettava, ellei parempaa ole enää tarjolla.

Viimeksi mainittu seikka koske etenkin kauraa, jota on mahdollisimman pian ostettava muutamia tuhansia tynnyreitä erityisesti Helsingin (Turun) makasiiniin, jotta tavara voitaisiin vielä avoveden aikana kuljettaa määräpaikkaansa.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia allekirjoittaa olevani

Jalosukuisen Herra Paronin

(Jalosukuisen Herra Kreivin)

 

 

Vertailu