Hermann Brockhausilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
19.10.1856
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Leipzig 19.10.1856

 

Suuresti kunnioitettu Herra Professori! 

 

Useita vuosia sitten minulla oli ilo tutustua Teihin henkilökohtaisesti, ja tuttavuutenne ilahdutti minua niin suuresti, että olen jatkuvasti seurannut Teidän moninaisia vaiheitanne ja suuresti iloinnut viimeksi tapahtuneesta onnellisesta käänteestä. Luottavaisesti viitaten tuttavuuteemme, joka valitettavasti jäi kovin lyhyeksi, rohkenen esittää Teille pyynnön. Olen sanomalehdestä nähnyt ystäväni Kellgrenin kuolleen äkillisesti. Te tiedätte, miten läheinen edesmennyt oli minulle ja perheelleni, ja niinpä pyydän Teitä kertomaan minulle yksityiskohtaisemmin hänen odottamattoman loppunsa syystä ja hänen viimeisistä hetkistään. Tuskan katkeruutta lievittää tarkan tiedon saaminen kaikesta, mikä koskee läheistä vainajaa. Olen tosin tänään kirjoittanut myös ystäväni leskelle ilmaistakseni hänelle syvimmän osanottoni; en voi kuitenkaan odottaa saavani murheen murtamalta naiselta lähimmässä tulevaisuudessa edes muutamaa riviä, jotka kertoisivat ikuisuuteen siirtyneen viimeisistä hetkistä lähemmin.

Haluaisin myös pyytää Teiltä lyhyttä kuvausta ystävämme elämänvaiheista ja tarkkaa tietoa hänen kaikista niin laajoista kuin suppeistakin kirjallisista tuotteistaan julkaistakseni tämän [muistokirjoituksen] Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaftissa [Saksan itämaisen seuran aikakauskirjassa]. Jälkimaailman on saatava tieto Kellgrenin pyrkimyksistä.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen

alttiisti Teidän

professori, toht. Hermann Brockhaus

 

PS Wallinin jälkeenjääneet paperit, jotka Kellgren oli lähettänyt minulle tilaisuuden tarjoutuessa, ovat tulleet perille, ja painatan ne mahdollisimman pian Saksan itämaisen seuran aikakauskirjaan.

 

 

Vertailu