Haarakonttoreiden riittämättömät setelimäärät 1866, huomautus Suomen Pankin johtokunnalle

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.12.1866
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Valtiovaraintoimituskunnan saatua tietää, että tämän kuun 1. päivänä Suomen Pankin konttoreissa toimitetuissa tarkastuksissa on todettu, että 3 ja 1 markan seteleitä on niissä ollut varalla kehnosti, niin että Porin konttorissa tehdyssä inventaariossa jälkimmäisiä oli vain 191 kappaletta, ja Nikolainkaupungin ja Oulun konttorien inventaarioissa ei ainuttakaan, niin saanee toimituskunta kehottaa arvoisaa vastaanottajaa antamaan toimituskunnalle tiedot kyseisten setelilajien määristä, joita on kuukauden aikana tähän päivään mennessä toimitettu pankin konttoreihin, sekä, jos sellaisia remissejä ei ole lähtenyt, viitaten senaatin valtiovaraintoimituskunnan kirjelmällä annettuun määräykseen kehottaa arvoisaa vastaanottajaa lähettämään ensimmäisen postin mukana konttoreihin vahvistusta kyseisinä setelilajeina sekä myös ilmoittamaan toimituskunnalle tämän toimeenpanosta. Ja koska on mahdollista, että näissä konttoreissa saattaa verokamarin holviin tallennettujen varojen joukossa olla kyseisen setelilajin varantoja, vaikka niitä ei ole saatavissa konttorin kassassa, ja siinä tapauksessa on ilmeistä, että konttorien johtajat eivät pidä niitä yleisön saatavilla vaihtoa varten, niin suvainnee arvoisa vastaanottaja lähettää toimituskunnalle jäljennöksen määräyksistä, joita arvoisa vastaanottaja on tätä asiaa koskien antanut konttorien johtajille.

Pori

3

22 740

 

1

191

Turku

2

2 728

 

1

2 505

Kuopio

3

6 000

 

1

2 885

Nikolaink.

3

3 479

Oulu

0

 

konttorissa

   

 

 

 

Vertailu