Fredrik Kristian Nybomilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
21.10.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Lontoossa 21.10.1867.

 

Herra Senaattori Joh. Wilh. Snellman.

Helsinki. 

 

Kunnioittava viime kirjeeni oli tämän kuun 19. päivältä ja pyydän saada palata tämän kuun 10. päivän kunnianarvoisaan kirjeeseen ja ilmoittaa, etten pysty saamaan kiinteitä tilauksia tavaroille, joita pystymme maasta viemään. Vaikka onnistuisinkin saamaan sellaisten kauppahuoneiden osoitteita, jotka ostavat meidän tavaroitamme myydäkseen niitä edelleen tai välittömästi kulutukseen, siitä ei olisi meille hyötyä, koska nämä kuluttajille myyvät yritykset, jos saan tätä nimitystä käyttää, eivät harjoita kirjeenvaihtoa eivätkä ole yhteydessä ulkomaille. Sellaiseen myyntitapaan, mikäli se olisi mahdollinen, liittyisi myyjän kannalta suuri riski. Niin meidän tuottamiemme kuin muidenkin ulkomaisten tuotteiden myynnin on tapahduttava välitysliikkeiden kautta, joiden tehtävänä on käydä ulkomaankirjeenvaihtoa, etsiä ostajia ulkomaisille tavaroille, olla selvillä näiden ostajien maksukyvystä, ottaa vastuulleen ja selvittää ulkomaisille myyjille ym. koituvat riskit. Nämä välitysliikkeet eivät osta tavaraa itselleen kuin poikkeustapauksissa. Suurimittaista kauppaa käyvät myyjät ohittavat välitysliikkeet sijoittamalla tänne omia agenttejaan, jotka huolehtivat ulkomaalaisen myyjän ja täkäläisten ostajien välisestä kirjeenvaihdosta. Välitysliikkeen palvelun saamisessa ei ole minkäänlaisia vaikeuksia, jos myyntikelpoista tavaraa on valmiina laivattavaksi.

En pysty saamaan selville, miten paljon mitäkin tavaraa tänne voidaan myydä; voin vain mitä yleisluonteisimmin sanoa, että esim. käsin sahatuilla lankuilla on menekkiä melkein rajattomasti; niiden osalta kyse on ainoastaan hinnasta, joka tietysti reagoi herkästi toimitusten suureen lisääntymiseen, mutta tavara on aina myytävissä, vaikka hinta saattaakin laskea. Tynnyrinvanteilla on paljon vähemmän menekkiä kuin lankuilla ja rimojen markkinat ovat varsin rajalliset. Tällaisia yleisiä tietoja välitysliikkeet pystyvät minulle antamaan. Jos menen kuluttajille suoraan myyviin liikkeisiin ja kysyn niiltä, voivatko ne yleensä ja kuinka paljon ostaa suunnilleen sellaista ja sellaista tavaraa, en saa vastausta lainkaan tai saan välttelevän vastauksen tai parhaassa tapauksessa niissä sanotaan: ”Toimittakaa meille näyte tavarasta ja tieto sen hinnasta ja sanomme sitten, voimmeko antaa tilauksen vai emme” ja pyydän saada huomauttaa, ettei asiaan vaikuta vähääkään se, mainitsenko ne murheelliset asiat, jotka johtavat minut esittämään tiedustelujani, tai viittaanko edes niihin. Lisäksi on täysin turhaa kysellä ennenaikaisesti ja innokkaasti ostajia tavaroille, joita ei ole valmiina saatavissa ja joita ei ennen tuotteiden valmistumista voida myydä, mutta tämä voisi hyvinkin vaikuttaa niiden hinnan alenemiseen. Meidän lienee toimittava niin, että valmistamme niitä tavaroita, joiden myymiseen voitolla tai ainakin mahdollisimman vähäisellä tappiolla on parhaat mahdollisuudet, ja annamme mahdollisille ostajille valmisteluvaiheessa mahdollisimman vähän tietoja tuotannosta, jotta ne eivät vaikuttaisi hintaan, ja tavaran ollessa valmista laivattavaksi yritämme myydä sitä näytteiden tai näytelastien perusteella tai toimittaa sitä myytäväksi lähettäjän laskuun. Olen ponnistellut löytääkseni tuotteita, joiden valmistuksella ja viennillä meillä olisi parhaat mahdollisuudet saada voittoa, sekä saadakseni tietoja myyntitavoista jne., koska olen pitänyt tätä Herra Senaattorin antamien ohjeiden pääasiana.

Kunnioittavassa kirjeessäni tk. 19. päivältä en maininnut riikalaisten pyöreiden ratapölkkyjen hintaa ja pyydän sen takia saada lisätä, että näiden kappalehinta läpimitaltaan 10-tuumaisina ja 8 11/12 jalan pituisina on Riiassa vapaasti laivaan toimitettuina 11 pennyä tai 1 shilling.

Tk. 1. päivän kirjeessäni ilmoitin, että ruotsalaisista kattorimoista, ”latheista”, on maksettu 6–7 pennyä nipulta, eikä suomalaisista voitane toivoa saatavan enempää.

Suurehko liverpoolilainen pankki, the Royal Bank, meni eilen nurin, ja sen velat ovat likimääräisen arvion mukaan 4 miljoonaa puntaa. Väistämättömänä seurauksena tästä luottamuksen viriäminen uudelleen liiketoiminnassa siirtyy tuonnemmaksi.

Aitoa kunnioitusta vakuuttaen

F. K. Nybom

 

 

 

 

Vertailu