Fredrik Kristian Nybomilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
9.10.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Lontoossa 9.10.1867

 

Herra Senaattori Joh. Wilh. Snellman.

Helsinki. 

 

Eilen minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Senaattorille ja sain tänään ilon ottaa vastaan kunnianarvoisen kirjeen syyskuun 27. päivältä sekä herra Wahrenin muistion herrojen Unoniuksen ja Patonin välityksellä. Ymmärrän täysin, miten kiireellinen on se tehtävä, jonka antamisella Herra Senaattori on suvainnut minua kunnioittaa, etenkin kun maatamme ovat jälleen koetelleet ankarat hallat ja olen tehnyt parhaani toimiakseni nopeasti, mutta asiat eivät suju pikaisesti, koska täällä on vaikeata päästä tapaamaan ihmisiä eivätkä he ole hanakoita antamaan tietoja, elleivät kyseessä ole puhtaat ja kannattavat liikeasiat.

Edellisissä kirjeissäni mainitsemillani myyntiartikkeleilla on mielestäni parhaat mahdollisuudet menestymiseen, vaikka en pysty sanomaan, voivatko ne tuottaa voittoa ja kuinka suuri se voisi olla. Muilla herra W:n muistiossaan luettelemilla kauppatavaroilla voi mielestäni olla vain vähän menekkiä, mikäli niitä yleensä kaupaksi saataisiin ja lienee kutakuinkin todennäköistä, että ne tuottavat tappiota. Pitkä etäisyys, tavaroiden arvoon verrattuna kallis rahti ja säännöllisten suorien yhteyksien puuttuminen tähän maahan ovat aina, kuten hra W. huomauttaa, meille epäedullisia seikkoja, etenkin kun kyse on vähäarvoisista kauppatavaroista.

Peitekankaista olen tehnyt saman havainnon kuin hra W., että karkeampia ja yksinkertaisempia kääreitä kudottaessa hamppuun nimittäin sekoitetaan juuttia, jolloin nämä kankaat saadaan hyvin halvoiksi, vaikka ne eivät ole lujia, kuitenkin kyllin lujia täyttääkseen tarkoituksensa. Suomalaisesta tärpätistä olen täysin eri mieltä kuin hra W., pidän sitä nimittäin myyntikelvottomana, kuten minulla on aiemmin ollut tilaisuus huomauttaa. Täältä on mahdotonta saada tilauksia meidän tavaroillemme lukuun ottamatta ehkä lankkuja ja lautoja, jotka ovat tunnettuja tuotteita tällä markkina-alueella.

Ratapölkkyjen hinta on täällä hyvin halpa, koska niiden kysyntä on nykyisin vähäistä, kun useimmat rautatieyhtiöt ovat joutuneet vararikkoon tai taloudellisiin vaikeuksiin. Uusia ratoja ei rakenneta, ja vanhoja korjataan mahdollisimman kitsaasti. Täältä kuljetetaan ratapölkkyjä Intiaan, kun ne on ensin käsitelty kivihiilitervalla, mutta on todettu, että tämäkin käsittely suojaa niitä huonosti ”valkoisilta muurahaisilta” [termiiteiltä], ja niinpä Intiassa on ryhdytty käyttämään rautaisia ratapölkkyjä. Olen saanut kuulla the Midland Railway Co:n taholta, että täällä on havaittu, ettei kivihiilitervalla käsiteltyjen ratapölkkyjen käyttö alenna kustannuksia, sillä tavallisten ratapölkkyjen kestoikä on 16 vuotta, kivihiilitervalla käsiteltyjen taas vain 4 vuotta enemmän ja kivihiilitervakäsittely maksaa shillingin pölkyltä. Kun tilanne on tällainen ja kun liiketoimien luototus ja liiketoiminnan aktiivisuus eivät ole vielä elpyneet kriisin jälkeen, en voi taivuttaa yhtään hyvämaineista kauppahuonetta tekemään sopimuksia joskus tuonnempana tapahtuvista ratapölkkytoimituksista ja maksamaan ennakoita. Yritän kuitenkin vielä tavoitella sopimusta Liverpoolissa toimivan Intian-kauppaa käyvän suuren kauppahuoneen kanssa.

Intiaan on mielestäni myytävä englantilaisten kauppahuoneiden välityksellä, koska Intiassa tätä menettelyä suositaan ja koska se on turvallisin tapa. Myös ruotsalaisen raudan vienti Intiaan tapahtuu liverpoolilaisten kauppahuoneiden kautta. Ruotsi ja Norja eivät vie ratapölkkyjä. Preussi ja [Venäjän] Itämerenmaakunnat tyydyttävät Englannin pölkkyjen tarpeen. Koska rahti Suomesta nielaisee suurimman osan ratapölkyn hinnasta, tämän kauppatavaran kannattava hyödyntäminen on vaikeaa. Minulla ei ole toiveita saada mitään aikaan Belgiassa, koska minulla ei ole siellä tuttavia ja läheisiä tuttavuussuhteita tarvitaan sellaisten tietojen saamiseksi, joiden hankkimista tehtäväni edellyttää. Jos ne tiedot, joita voin antaa täältä, eivät muuten ole tyydyttäviä, pyydän Herra Senaattoria ystävällisesti lähettämään jonkun toisen ja minä maksan takaisin tarkoitusta varten saamani rahat ja pyydän vain anteeksi kallisarvoisen ajan menetystä, joka on aiheutunut tehtävän antamisesta minulle.

Aitoa kunnioitustani vakuuttaen

F. K. Nybom

 

Huomenna lähetän tietoja ratapölkkyjen hinnoittelusta ja mahdollisimman pian tynnyrinvanteiden hinnoista.

 

 

Vertailu