Erik Gabriel Sederholmille

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.10.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 11.10.1867

 

Hra Maisteri Sederholm 

 

Muistio

1. Hra Maisteri matkustaa Kuopion kaupunkiin ja perille saavuttuaan ilmoittautuu virkaa toimittavalle kuvernöörille, joka ilmoittaa, missä tärpätin tislaus tapahtuu.

2. Opetuksessa kiinnitetään tarkoin huomiota siihen, että läsnä olevat rahvaan miehet oppivat ymmärtämään menettelytavan hyvin saadakseen aikaan puhdasta tärpättiöljyä – ja käsitelläkseen jäljelle jäävää hartsia siten, että tavarasta tulee myyntikelpoista.

Englannista saadun tiedon mukaan pääasia on poistaa öljystä vahva haju, jonka takia suomalaista tavaraa ei ole voitu myydä sinne.

3. Kuvernöörin osoittamissa kaupungeissa on keskusteltava kauppiaiden kanssa ja kannustettava heitä ostamaan ja viemään maasta tätä tavaraa.

4. Kuvernööriä pyydetään järjestämään käytettäväksi valkoisesta lasista valmistettuja apteekkipulloja, jotka täytetään tislatulla öljyllä ja jaetaan kauppiaille sekä opetuksen saaneille rahvaan miehille näytteiksi kelvollisesta tuotteesta – samalla kun jälkimmäisille vielä teroitetaan, etteivät he saa edes yrittää tarjota toisenlaista öljyä.

5. Mahdollisesti tarvittavasta opetuksesta potaskan valmistamiseen sovitaan kuvernöörin kanssa. Tässä suhteessa näyttää toivottavalta, että kalsinoinnin suorittaminen annetaan tehtäväksi pienehkölle luotettavien henkilöiden joukolle, jotta vältettäisiin vilppi ja tavaran joutuminen huonoon maineeseen.

Ehkä soveliainta, että kauppiaat ostavat tuhkan raakana – väkevöitynä – ja suorituttavat kalsinoinnin itse.

6. Opetusta on annettava kahdessa tai enintään kolmessa paikassa läänin alueella, jotta Hra maisteri vapautuu pian lähtemään Mikkeliin – jossa ilmoittautuminen kuvernöörille ym. samassa järjestyksessä kuin Kuopion läänissä.

7. Minulle sähkötetään Kuopiosta, kun Hra Maisteri arvioi voivansa saapua Mikkeliin.

Pyydän myös kohteliaimmin, että saisin tiuhaan tahtiin kirjallisia tietoja tehtävän edistymisestä – sekä tilaisuuden tarjoutuessa näytteitä tärpättiöljystä.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

 

Vertailu