Ehdotus uudeksi rikoslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 3.11.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
3.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori oli säätyjen alamaisesta kirjelmästä todennut, että säädyt ovat ilmaisseet tukensa armolliselle esitykselle, ei ainoastaan kysymyksessä uuden rikoslain tarpeellisuudesta Suomessa ja asiaa koskevan, säädyille hyväksyttäväksi annettavan esityksen laatimisesta, vaan myös koskien esityksen sanamuodon laatimisesta esitykseen sisältyvien yleisten periaatteiden mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon erityiset muutokset ja lisäykset, joita säädyt ovat vastauskirjelmässään puoltaneet. Ja kun säätyjen huomautukset eivät mainituissa suhteissa tarkoita esityksessä hyväksytyn rangaistusjärjestelmän tai lakia varten muotoiltujen oikeusperiaatteiden järkkymistä, eivätkä muutenkaan ole senkaltaisia, että niiden hylkäämiseen näyttäisi olevan aihetta, katsoi senaattori, että hänen tulee jättää Hänen Majesteettinsa armollisen päätösvallan varaan, voisiko Hänen Majesteettinsa armossaan hyväksyä säätyjen esityksen sekä uskoa senaatin tehtäväksi asettaa muutamista kyseisellä lainsäädännön alalla tietonsa ja kokemuksensa osoittaneista miehistä koostuva komitea, joka senaatin oikeusosaston varapuheenjohtajan tai muun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armossaan tehtävään sopivaksi katsoman ja siihen nimittämän henkilön valvonnassa laatisi täydellisen esityksen uudeksi Suomen rikoslaiksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa säädyille antamassa armollisessa esityksessä ilmi tuotujen ja säätyjen hyväksymien perusteitten mukaisesti, niine muutoksineen joihin Hänen Majesteettinsa säätyjen alamaisen esityksen johdosta suvaitsisi myöntyä, minkä lisäksi senaatin sallittaisiin yleisistä varoista myöntää komitean työskenteleville jäsenille sopiva palkkio, sekä komitean toiminnan järjestämiseksi sen puheenjohtajan esityksestä antaa tarpeen vaatimia tarkempia määräyksiä; samoin kuin myös tarkastettuaan komitean työn, jonka painatus maksetaan yleisistä varoista, laatia ja Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen jättää alamainen ehdotus asiaa koskevaksi esitykseksi, jotta se, mikäli se saa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa korkean hyväksymisen, voitaisiin esittää maan säädyille valtiopäivillä hyväksyttäväksi.

 

 

Vertailu