Axel Wilhelm Wahrenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
25.8.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Manchesterissa 25.8.1867

 

Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori ja Ritari ym. Jalosukuinen Herra Joh. Wilh. Snellman

Helsinki

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

Saatuani aikanaan kunnian ottaa vastaan sekä kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 3. päivältä että minulle luovutetun 2 000 markan määrärahan teen parhaani niin pitkälle kuin kykenen kerätäkseni niitä tietoja, joihin Herra Senaattori on kehottanut kiinnittämään huomiota, ynnä muuta sellaista, mikä mielestäni saattaa näyttää hyödyttävän asiaa, ja uhraan mielelläni kaiken ajan, jonka voin säästää lyömättä laimin velvollisuuksiani sitä yhtiötä kohtaan, jota matkoillani edustan, edistääkseni tätä asiaa, jota maassamme tarvitaan ehkä enemmän kuin mitään muuta, nimittäin kotikäsitöiden kehittämistä, eikä vain siellä täällä, vaan joka mökissä, jotta se johtaisi vientiin kelvollisten tavaroiden valmistukseen.

Olen voinut jo saada aikaan jotakin, ja minulle on luvattu useita tärkeitä tietoja, mutta koska matkan aikana on erityisen vaikeaa pystyä perusteellisesti selostamaan, mitä on tietoon tullut, rohkenen pyytää, että saan lykätä selvityksen antamisen syyskuun kuluessa tapahtuvaan paluuseeni saakka, jolloin heti järjestäisin muistiinpanoni ja luovuttaisin ne sekä keräämäni näytteet ym.

Kun kyse on tänne Venäjältä nimikkeellä ”crash” tuoduista kangaslaaduista, minulla on hyviä tietoja siitä, että täällä näyttää riittävän tilaa meidän valmisteittemme käytölle, saammepa niitä tuotetuksi miten paljon tahansa, ja jos me saamme sen hinnan, joka venäläisestä tavarasta maksetaan, se tyydyttänee meitä.

Tavanomaisten puuvalmisteiden kuten laatikkolautojen, kuivan tavaran tynnyreiden, tynnyrinvanteiden yms. osalta asiat lienevät kehnommin, niitä tarvitaan paljon, mutta niiden hinnasta kulunee liian paljon kuljetuskustannuksiin.

Minulle on luvattu tärpättiä, hartsia ja pihkaa sekä muitakin mahdollisesti soveltuvia tavaroita koskevia tietoja.

Käytän käyttööni annettuja varoja mitä säästeliäimmin, eivätkä erilliset matkakustannukset voine tulla kysymykseenkään, kunhan vain voisin tukea Herra Senaattorin ponnisteluja hyvän asian edistämiseksi.

Tietoja matkasuunnitelmani kehittymisestä voi saada hra H. Borgströmiltä, ja olisin erityisen iloinen, jos voisin antaa matkaan lähetettävälle henkilölle joitakin vinkkejä, jotka voisivat auttaa hänen toimiensa menestymistä.

Pyytäen, että tämän ilmoituksen suppeus suotaisiin hyväntahtoisesti anteeksi, minulla on kunnia edelleenkin olla

suurinta kunnioitustani vakuuttaen aina

Herra Senaattorin ym.

nöyrin palvelija

A. W. Wahren

 

 

Vertailu