August Fredrik Soldanilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
23.7.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 23.7.1863

 

Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori, Kanslianeuvos J. V. Snellmanille

 

Vastaukseksi Herra Senaattorin minulle kunnianarvoisassa kirjeessään kuluvan heinäkuun 22. päivältä esittämään kysymykseen, ”milloin rahapaja aikaisimmassa mahdollisessa tapauksessa kykenee aloittamaan hopeamarkkojen ja tarpeellisten vaihtorahojen lyömisen”, saan nöyrästi ilmoittaa, että koska rahapajan rakennuksen pystyttäminen on nyt niin pitkällä, että rakennustyön voidaan odottaa mitä todennäköisimmin valmistuvan urakoitsijan kanssa sovittuna aikana eli tulevan lokakuun 1. päivänä, ja koska koneiden asentaminen voidaan tilanteen sitä vaatiessa yhtä todennäköisesti aloittaa jo kuukautta aikaisemmin, pidän mahdollisena, että kiireellisen tarpeen vaatiessa sekä tätä vastaavia erityisiä työtä jouduttavia järjestelyjä käyttämällä voidaan rahanlyönti hyvinkin päästä aloittamaan tulevan marraskuun aikana, mutta ei sitä aikaisemmin.

Aug. F. Soldan

 

 

Vertailu