Anomus keisarille viran hakemista varten 16.12.1842

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.12.1842
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suurivaltaisin, armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

 

Rohkenen nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne lupaa, vaikka olenkin saanut koulutukseni Turun arkkihiippakunnassa, hakea ylennystä Porvoon hiippakunnan oppilaitoksessa, ja että yliopistossa suoritettujen opinnäytteiden perusteella minut vapautettaisiin kokeista, joita on tapana vaatia ainoastaan korkeammissa koulun opettajien viroissa ja saanen yhtä alamaisesti liittää mukaan akateemisten arvosanojeni oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Olen aina alamaisimmin uskollinen kunnioittava ja uuttera

Suurivaltaisimman Armollisimman Keisarin ja Suuriruhtinaan

Teidän Keisarillisen Majesteettinne

kaikkein alamaisin ja uskollisin alamainen

Johan Vilhelm Snellman

 

[Liite:]

Todistus filosofian dosentti maisteri Joh. Vilh. Snellmanille

 

Rehtori ja professorikunta

 

Suomen Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto tekee tiettäväksi, että tämän yliopiston filosofian dosentti, filosofian maisteri Johan Vilhelm Snellman on anonut konsistorilta omaa asiaansa varten todistusta yliopistollisista arvosanoistaan; sen vuoksi ja kun mainittu dosentti, joka on syntynyt 12. toukokuuta 1806, on otettu kirjoille opiskelijaksi Turun yliopistoon 5. lokakuuta 1822 hänen suoritettuaan säädetyt alustavat opinnäytteet, on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon 7. huhtikuuta 1831 yhdeksällätoista puoltoäänellä enintään kolmestakymmenestäkuudesta sekä saanut siten siihen perustuvan filosofian kandidaatin sangen arvokkaan nimen, promovoitu filosofian maisteriksi 21. kesäkuuta 1832, hänen julkaistuaan ja julkisesti puolustettuaan opinnäytettä nimeltä ”Akateeminen väitöskirja Hegelin järjestelmän absolutismin puolustukseksi” [Dissertatio Academica Absolutismum Systematis Hegeliani defensura] nimitetty filosofian dosentiksi seuraavan elokuun 11. päivänä; ollut 20. tammikuuta 1836 alkaen yksi yliopiston neljästä vanhimmasta dosentista, saatuaan kevätlukukauden 1836 aikana suostumuksen väitellä ylemmältä kateederilta julkaissut ja puolustanut kahtena vihkona ilmestynyttä akateemista väitöskirjaa nimeltä ”Mietteitä Leibnizin filosofisen opin historiallisesta merkityksestä” [De vi historica disciplinae philosophicae Leibnitii], minkä lisäksi hän on kevätlukukauden 1837 alusta kevätlukukauden 1838 loppuun toiminut filosofisen tiedekunnan notaarina; sen johdosta ja kun maisteri dosentti Snellman on suorittanut taitavasti virkatehtävänsä sekä myös osoittanut kunniaksi olevaa ja kiitettävää käytöstä, on konsistori siis voinut sellaisen hänelle täten todistuksena antaa. Vakuudeksi esitettäköön tämä tavanomaisella allekirjoituksella ja Keisarillisen Yliopiston sinetillä vahvistettuna. Helsingissä 10. joulukuuta 1842.

Konsistorin puolesta

Nils Abrah. Ursin

Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston vt. Rehtori [SL]

 

 

Vertailu