Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.11.1863
Pvm kommentti: 
Myös 18.11.1863
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 6./18.11.1863

 

[ranskaksi]

Herra Senaattori 

 

Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä.

Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. – Olen tutustunut mainitsemiinne ruotsalaisten sanomalehtien kirjoituksiin. – Se, mitä niissä sanotaan meidän valtiopäivistämme ja miten niissä käsitellään Keisaria, on herättänyt täällä yleistä närkästystä. Eihän toisin voisi ollakaan. – Onneksi tiedetään hyvin, että nämä ns. Suomen-kirjeet on kyhätty kokoon Tukholmassa ja että asialla ovat Bakuninin ja kumppanien joukkion jäsenet.

Teille välittämääni katkelmaa Moskovasta tulleesta kirjeestä ei mielestäni kannata julkaista. Tämäntapaisen tekstin julkaiseminen vain saisi meidän asianharrastajamme oikein innostumaan. Venäläiset lehdet kirjoittelevat edelleen meidän separatistisista pyrkimyksistämme ja näyttävät suhtautuvan tähän kysymykseen kiukkuisesti.

Koska minun on kaupunkiin palattuani ollut pakko pysytellä sisällä jalkaani vaivaavan pahan reumatismin takia, josta on aiheutunut suuria kipuja, en ole voinut vielä tavata Keisaria, jonka puheille aion pyrkiä ensi viikolla. – Minulle on vakuutettu, ettei Hänen Majesteettinsa luultavastikaan halua alistaa uutta painovapauslakia kokonaisuutena säätyjen käsiteltäväksi, joiden harkittavaksi ei perustuslain mukaan kuulu kuin osa kysymyksestä. – Tämä on hyvin arkaluonteinen asia, eräällä tavalla periaatekysymys, josta haluaisin mielelläni kuulla Teidän mielipiteenne, jos haluaisitte äärimmäisen hyväntahtoisesti kertoa sen minulle.

Tunnette luultavasti jo sen ikävän vaikutuksen, jonka Ludvig Napoleonin puhe on saanut aikaan Pietarin pörssissä, jossa parhaillaan vallitsee erittäin kiihtynyt mieliala! Katsokaamme nyt, mihin suuntaan asiat kääntyvät ja voidaanko tämän vaihtokursseissa aiheuttamia muutoksia rajoittaa. Paroni Stieglitz on matkustanut ulkomaille, ja hänen sanotaan lähteneen neuvottelemaan uudesta lainasta?

Konferenssiin [Euroopan suurvaltojen kokoukseen] suostumisesta ei ole vielä päätetty mitään. – Kaikki riippuu siitä, mitä kysymyksiä siellä käsiteltäisiin, ne haluttaisiin tietää etukäteen.

Heti kun tänne saapuu Senaatin esitys siitä, miten olisi käsiteltävä valtiovarainvaliokunnan vaatimusta saada nähtäväksi valtion tilit vuodesta 1811 lähtien, kiirehdin alistamaan sen Keisarin ratkaistavaksi samoin kuin valtiopäivien istuntokauden pidentämisasian, josta olen täysin samaa mieltä Teidän kanssanne.

Se, mitä sanotte aikovanne esittää ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksessä vaivais- ja työhuonerahastoon liittyvien määrärahojen osalta, on aivan paikallaan ja järkevää. Luultavasti muuten tiedättekin, että ne 20 000 ruplaa, joista tässä on kyse, on tarkoitettu helpottamaan monien leskien, orpojen ja muiden köyhien suomalaisten asemaa niin täällä kuin suuriruhtinaskunnassakin?

Pyydän Teitä ottamaan vastaan suuren kunnioitukseni, jota vakuuttaen minulla on kunnia olla

Teidän Ylhäisyytenne

sangen altis ja sangen kuuliainen palvelija

Alex. Armfelt.

 

 

Vertailu