Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
17.1.1868
Pvm kommentti: 
Myös 29.1.1868
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 17./29.1.1868

 

Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armossaan antanut esitellä itselleen Kokkolan kaupungista olevien kauppiaiden Alexander ja Herman Donnerin allekirjoittaman Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen osoitetun kirjeen, jossa mainitut kauppiaat ovat tuoneet esiin sen, etteivät he pysty säilyttämään asemaansa liike-elämässä ilman apua, ja samalla anoneet sadantuhannen hopearuplan lainaa Pohjanmaan merenkulun edistämiseen ja työansioiden järjestämiseen laivanrakennustehtävissä joukolle hädänalaisia henkilöitä, Hänen Majesteettinsa, joka ottaen huomioon myös näiden kauppias Donnereiden nyt jo edesmenneen isän elinaikanaan saavuttaman ansioituneisuuden näyttää toivovan voivansa jollakin tavoin auttaa anojia, on Armossaan halunnut selvitettäväksi, eikö heille voitaisi lainan sijasta antaa lahjana jonkin verran rahallista tukea.

Tästä syystä pyydän Herra Senaattorilta, että Herra Senaattori hyväntahtoisesti ilmoittaisi minulle, onko Suomen valtion varoista nykyisessä tilanteessa mahdollista järjestää jonkinlaista tukea mainittuun tarkoitukseen; ja minulla on kunnia täydellistä kunnioitustani vakuuttaen allekirjoittaa olevani

Jalosukuisen Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu