Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.2.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 6.2.1863

 

Jalosukuinen Herra Kreivi! 

 

Vastaukseksi Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisaan kirjeeseen tammikuun 27. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa:

Suomen valtionkassa on kadon takia joutunut suorittamaan ylimääräisenä menona noin 1 200 000 hopearuplaa eli kolmasosan vuosituloistaan. Näissä oloissa ei voida ajatellakaan lainojen maksamista ennen niiden erääntymistä. Laina on sitä paitsi otettu rautatien rakentamiseen, eikä rautatie ole vielä täysin kattanut liikennöintikustannuksiakaan, saati korvannut käytettyjä varoja ja korkoja.

Venäläisten obligaatioittemme menestys on huono. Vika ei ole kuitenkaan meidän; onhan korot ja lyhennykset suoritettu täsmällisesti. Niitä ei haluta, ja syitä tähän on kaksi: Venäjän setelirahan arvon epävakaisuus ja Venäjän korkea korkokanta.

Kukaan ei halua ostaa obligaatioita, jotka tuottavat vain 4 %; haluttomuutta lisää vielä se, että Venäjän setelirahana maksettavan pääoman arvo erääntymispäivänä on täysin tietymättömissä.

Haluan kuitenkin tehdä yrityksen selvittääkseni, voidaanko niitä saada täällä myydyksi edes jonkin verran, kunhan Mr. Derwiez vain ilmoittaa alimman hinnan, jolla niitä voidaan myydä. Jos Mr. von Derwiez luottaa menettelyyn, aiomme myydä Yhdyspankin välityksellä ilman provisiota. Jos hinta on houkutteleva, jokin julkinen kassa saattaa ehkä havaita pienehkön erän hankkimisen kannattavaksi.

Jos Pietarin pörssissä voitaisiin noteerata obligaatioille jokin, vaikkapa vain nimellinen hinta, tämä epäilemättä lisäisi luottamusta niihin. Tavallisesti noteerataan myyjän hinta, vaikka ostajia ei löytyisikään.

Pyydän nöyrimmästi Herra Kreiviä hyväntahtoisesti vakuuttamaan valtiovarainministerille, ettei täältä puutu mitä innokkainta hyvää tahtoa ja että erityisesti minä katson olevani velvollinen palvelemaan kaikin tavoin – mutta että juuri tässä tapauksessa onnistuminen on kerta kaikkiaan mahdotonta. Meille 300 000 ruplan lainaobligaatioiden hankkiminen vastaisi 30 miljoonan ruplan arvoisten obligaatioiden hankkimista Venäjän valtionkassalle.

Minulla on kunnia palauttaa Mr. von Derwiezin kirje – ja olen edelleenkin syvintä kunnioitustani vakuuttaen

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu