Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.11.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 16.11.1865

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Kuten Jalosukuinen Herra Kreivi suopeamielisesti muistanee, minulla oli silloin, kun venäläisen metallirahan käypäisyydestä Suomessa oli määrä antaa käsky, kunnia ehdottaa rajoituksia hopeisen vaihtorahan ja kuparikolikoiden käypäisyyteen, mutta nämä rajoitukset eivät onnistuneet saamaan huomiota osakseen.

Saamieni tietojen mukaan Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oma korkea tahto oli, että ala-arvoista venäläistä rahaa pidettäisiin samanarvoisena Suomen rahan kanssa eli että 12. kesäkuuta1860 annetun asetuksen mukaisesti sitä on otettava yksityisissä maksusuorituksissa vastaan 2 ½ ruplan määrään asti, valtion perimien verojen ja maksujen suorituksissa rajattomasti.

Tämä viimeksi mainittu kohta tuntui huolestuttavalta, mutta Herra Paroni Stjernvall antoi minulle toivoa siitä, että tulevaisuudessa saataisiin aikaan muutos. Olikin toki tarpeetonta olla tästä asiasta huolissaan ennen todellisten hankaluuksien ilmaantumista. Tämä on nyt tapahtunut. Kaikki valtiolle tulevat maksut voidaan maksaa rahalla, jonka käypä arvo on 15 % nimellisarvoa alempi. Viipurin tullikamarissa on jo alettu saada kokemusta tästä.

Senaatti anoo nyt nöyrimmästi muutosta säädökseen, mutta sekä suomalaisen että venäläisen rahan osalta, niin että Hänen Majesteettinsa käsky niiden samanarvoisuudesta pysyisi edelleen voimassa.

Aiheena tähän ovat tietysti Suomen valtiontaloudelle koituvat vaikeudet; joudutaanhan vähitellen muun ohella maksamaan samalla huonolla rahalla, jota saadaankin. Kiistattomasti kuitenkin myös Venäjä joutuisi kärsimään suuria hankaluuksia; kuljetettaisiinhan sen hopearahaa tänne satojen tuhansien ruplien arvosta ja agio Pietarissa luultavasti nousee. Kun voittoa saisi 10 % tai enemmänkin, houkutus on vastustamaton.

Suokaa anteeksi, Jalosukuinen Herra Kreivi, että Herra Kreiville jälleen aiheutetaan huolta, jota epämiellyttävä esittely tuottaa. Jumala nähköön, että sen pyytäminen on minulle perin raskasta. Sitä ei ole kuitenkaan voitu välttää.

Machiavellin ohjetta noudattaen kerron kaikki ikävät uutiset kerralla. Suuremman ensin, pienemmän sitten.

Senaatti on päättänyt, mihin kurssiin venäläistä setelirahaa otetaan vastaan perittäessä tullimaksuja Pietarin toimistossa. Niitä maksetaan siellä nyt vähän. Mutta jos maksun saa suorittaa venäläisillä seteleillä nimellisarvon mukaisesti, kaikki venäläisen tupakan ja Venäjän kautta tulevien ulkomaisten tavaroiden tullimaksut maksetaan Pietarissa, ja tästä tullitulosta menetetään silloin noin 20 %. Alamaisesti mainitusta toimenpiteestä ilmoittaessaan senaatti samalla anoo kurssin määräämistä myös passitoimistossa vastaanotettaville henkirahoille.

Rohkenen nöyrimmästi pyytää ensiksi mainitun kysymyksen pikaista ratkaisemista ja tietoa siitä sähkeitse, jotta voisin kehottaa tiettyjä tullikamareita odottamaan asetusta.

Venäläinen sotilashenkilöstö saa vaihtaa itselleen Suomen rahaa Suomen Pankissa ja sen kaikissa konttoreissa. Rahaa vaihtamista varten on lähetetty kuriirikuljetuksina Haminaan, Hämeenlinnaan ja Kristiinankaupunkiin, joilla paikkakunnilla on sotaväkeä, mutta ei pankin konttoria. Kunpa Allmänna Tidningenin nrossa 264 julkaistu artikkeli saisi suosiollisen vastaanoton samoin kuin lehtien suhtautuminen muutenkin. Venäläisiä seteleitä otetaan täällä nimellisarvosta vastaan kutakuinkin kaikissa puodeissa.

Syvimmin kunnioittaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

Vertailu