Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.4.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 16.4.1864

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Olen hyvin pahoillani siitä, etten ole voinut saada Jalosukuisen Herra Kreivin tilaamaa esitystä valmiiksi aikaisemmin.

Jos tämäntapaisella esityksellä halutaan olevan edes jonkinmoista arvoa, sen laatiminen on kuitenkin pitkä työ. Sellaista en ole voinut ajatella. Esityksen – ja ajan – lyhyys, jota ei voida välttää, on estänyt sen.

Nyt lähetetty selostus sisältää tästä syystä vain tulo- ja menoarviota koskevia valaisevia huomautuksia sekä lisäksi tietoja rahajärjestelmästämme ja muutamia sitä koskevia mietteitä. Käsitykseni mukaan tässä on välttämättömin, mitä asianmukaisessa lyhyessä muodossa voidaan esittää. Pelkkä luokkien ja numerotietojen luettelo olisi ollut hyödytön.

Minulla ei ole ollut aikaa tarkastaa senaatin kielenkääntäjien tekemää venäjänkielistä käännöstä, mutta toivon, että se on kelvollinen.

Rohkenen nöyrimmästi pyytää, että mikäli Hänen Keisarillinen Korkeutensa toivoisi tarkempia tietoja nykyisestä tilanteesta Herra Kreivi huolehtisi siitä, että tämän tekstin oheen liitetään jäljennös asiakirjasta ”Laskelma yleisen valtionrahaston varoista – vuosi 1864”, josta valtiosihteerinviraston hallussa lienee venäjänkielinen käännös.

Oheen on liitetty muutamia paremmalle paperille painettuja tulo- ja menoarvion venäjänkielisiä kappaleita. Ehkä yksi niistä voitaisiin alamaisimmin luovuttaa Hänen Majesteetilleen – ja toinen valtiovarainministerille.

Tallinnalainen vanha herra Böningh on kauan valittanut siitä, että hänen tittelinään on pelkkä ”asessori”. ”Kaikki hänen ympärillään ylenevät, mutta hän polkee paikallaan aivan kuin hän olisi tehnyt jotakin pahaa.” Tiedän, että hän on vihjaillut myös kenraalikuvernöörille ja paroni Stjernvall-Walleenille rukoilevansa ylempää arvoa. Pyydän nöyrästi, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi pahastu siitä, että täyttääkseni Böninghin toiveet puollan hän onnellistuttamistaan hovineuvoksen arvonimellä.

Eilinen oli murheen päivä. Valtaistuinpuhe tuntui pakostakin masentavalta – nyt kun henki on hyvä ja tyytyväisyys oli mitä suurinta. Liikehdintä hyötyy siitä.

Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu