Viinanpoltto

Viinanpoltto

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
28.1.1865
Helsingissä 28.1.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Perin myöhään täytän velvollisuuteni ja lähettämällä kotoani nöyrän kiitokseni osoitan muistavani sen hyväntahtoisuuden, jota Jalosukuinen Herra Senaattori ystävällisesti osoitti minulle Pietarissa ollessani. Työruuhka, päivän valoisan ajan lyhyys ja silmien kehnous ovat väistämättömästi rajoittaneet kirjeenvaihtoani. Herra Senaattori, uskokaa hyväntahtoisesti vakuutukseni, että kaipaan sangen suuresti herrojen luottamuksellista ja ystävällistä seuraa ja neuvoja – täällä, missä joudun pitämään virkahuoleni omana tietonani. Olisin kiit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
18.2.1865
Helsingissä 18.2.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kaksi ja ½ kuukautta sitten olin aloittanut kirjeen, jonka kirjoittamisen keskeytin jostakin syystä – minkä jälkeen äkillisesti välttämättömäksi tullut Pietarin-matka esti kirjeen jatkamisen kuten paljon muutakin. Suo anteeksi, että olen tällä tavalla toki myös omastakin syystäni näin kauan viivyttänyt kiittämistä viime vuoden marraskuun 10. päivänä lähettämästäsi ystävällisestä kirjeestä. Laiminlyöntini suuruutta vain lisää se, että herroilta kuvernööreiltä saadut tiedot ovat virassani sangen suureksi hyödyksi ja tarvitsen niitä enemmä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
4.5.1865
Oulussa 4.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Vastaukseni Herra Senaattorin kunnianarvoisaan huhtikuun 24. päivän kirjeeseen oli jo valmiina ja jopa postissa, kun odottamaton tapaus pakotti minut hankkimaan kirjeeni takaisin ja olennaisesti muuttamaan sen sisältöä. Kun en tähän mennessä ole pyytänyt lupaa auttaa läänin eteläosan rahvasta luovuttamalla sille kevätviljan kylvösiementä, tämä on johtunut seuraavista tärkeistä syistä: 1. Viinanpolttoa on yleensä harjoitettu pienissä puitteissa; eräät Haapajärven kihlakuntaan kuuluvat sisämaan pitäjät luopuivat tämän oikeuden käyt...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus rautatien rakentamiseen tarvittavien varojen hankkimisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 26.5.1865 (sub secreto)

Päivämäärä: 
26.5.1865
Koska rautatien rakentamiseen tarvitaan varoja: 1. ennen kuin niitä saadaan viinapolttoverosta, 2. tästä verosta tarkoitusta varten varatun vuosittaisen määrän lisäksi; ja koska kyseisten varojen hankkiminen ulkomaanlainalla käy mahdottomaksi – ainakin lähitulevaisuudessa, niin ehdotetaan seuraavaa: Otetaan lainaa maan sisällä, ja maksetaan se takaisin viinanpolttoverosta viimeistään kymmenen vuoden kuluessa. Kotimaista valtionlainaa vastaan voidaan maan vähäiset rahavarat huomioon ottaen väittää, että se vie pääomaa pois tuotannosta: a) käytettäväksi rautatien raaka-aineitten tuontiin; b) ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
21.10.1865
Oulussa 21.10.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari.    Päivän postissa lähtee nyt kolmas kertomus vuodentulosta sekä anomus – avustustoimista. Kun ilmoitetun ja mitä todennäköisimmin liioittelemattoman arvion mukaan viljaa puuttuu 60 000 tynnyriä, en voi jäädä istumaan kädet ristissä; toivon kuitenkin, että Herra Senaattori lukee hyväkseni sen, että olen yrittänyt supistaa tilaukseni mahdollisimman vähiin. Erityisen ankarasti mieltäni on painanut se, etten ole voinut puoltaa uusien lainojen myöntämistä nyt jälleen hätään joutuneille, mutta ennestään valtavan pahasti velkaantuneil...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
21.11.1865
Oulussa 21.11.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Kun en aikaisemmin ole esittänyt vilpittömintä onnitteluani suurtyöstä, jonka Herra Senaattori on vastikään saattanut menestyksekkääseen päätökseen, pyydän Herra Senaattorin ymmärtämystä sille, että tämä johtui osaksi vähäisestä huonovointisuudestani kuluneella viikolla ja osaksi siitä, että olin ollut monien muiden oululaisten tavoin mukana myös täältä lähetetyn onnittelu- ja kiitospikasanoman lähettäjien joukossa. Herra Senaattoria ilahduttaa varmasti kuulla, että monet suurista vientikauppiaistamme ja laivanvarustajistamme ovat otta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Esitys hallitusmuodoksi, lausunto senaatin täysistunnossa 31.1.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
31.1.1866
Tästä pykälästä keskusteltaessa lausui senaattori Snellman, jonka kantaan senaattorit Rotkirch, Viktor Furuhjelm, Clas Nordenheim sekä Mauritz Wilhelm Nordenheim yhtyivät, seuraavaa: ”Alamaisimmin rohkenen kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista huomiota siihen, että 1. pykälän sanoja ’osa Venäjän keisarikuntaa’ ei ole 5. kesäkuuta 1808 annetussa manifestissa eikä 1. helmikuuta 1809 annetussa käskykirjeessä eikä 17. (5.) syyskuuta 1809 tehdyssä rauhansopimuksessa. Historia todistaa, että suuret ja mahtavat kansakunnat, mitä enemmän niiden kansallistietoisuus ja poliittiset ...
Paikat: 

Nikolai Adlerbergille

Päivämäärä: 
29.6.1866
[saksaksi] Helsingissä 29.6.1866 Jalosukuinen Herra Kreivi Teidän Ylhäisyytenne    Olen pahoillani siitä, etten voi ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne iloisempia uutisia. Rukiin kylvöt näyttävät valitettavasti kaikkialla maassa kärsineen pitkään jatkuneesta talvesta. Kuvernöörien kertomukset perustuvat kuitenkin tämän kuun puolivälissä tehtyihin havaintoihin. Mahdollisuudet ovat sen jälkeen sateiden ja niitä seuranneen lämpimän sään ansiosta olennaisesti parantuneet, ja toivottavasti kylvö on lähtenyt jälleen kasvuun myös paikoissa, joissa juuret ovat säilyneet vahingoittumattomina. Kaikki r...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
30.6.1866
H:ki 30.6.1866   Kunnioitettu Veli.    Kiitän kohteliaimmin ystävällisestä 21. päivän kirjeestäsi, jonka sain käsiini eilen palattuani maalta. Rukiinoraiden kehnous on tosiaan huolestuttavaa. Toivon kuitenkin, että ne toipuvat kautta maan nyt, kun säät ovat näin ihanat, vaikka seurauksena väistämättä onkin viljan epätasainen tuleentuminen. En usko, että yleiset työt ovat välttämättä tarpeellisia, kun tilallisten on nyt ponnisteltava äärimmäisen ankarasti saadakseen kaikki tilojen työt tehdyksi. Jos tämä helle jatkuu, toivotaan elonkorjuuseen päästävän jo heinäkuun lopussa ja elokuun alussa ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: