Sodat

Sodat

Morgonbladet nro 255, 2.11.1876: Sotanäyttämö. VI

Päivämäärä: 
2.11.1876
Huhua, että turkkilaiset olisivat vallanneet Djunić-linjan, levitetään niin sitkeästi, että asia voi näyttää epäilyttävältä. Myös niin vakava lehti kuin itävaltalainen Politische Korrespondenz sisältää yksityiskohtaisen kertomuksen taisteluista, joissa valloituksen sanotaan tapahtuneen. Mutta kun nämä tiedot ulottuvat vain 23. päivään, ne vaikuttavat vanhentuneilta. Täydellinen vahvistus olisi varmasti ehtinyt saapua sen jälkeen. Mutta sellainen puuttuu. Päinvastoin Belgradista sähkötetään ”virallisesti” 28. päivänä, että taisteluja ei ole ollut 23. päivän jälkeen, jolloin serbit valtasivat...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 256, 3.11.1876: Sotanäyttämö. VI. (Lisäys)

Päivämäärä: 
3.11.1876
Vaikka huhu Djunićin valtauksesta jo 23. lokakuuta oli väärä, se kuitenkin valitettavasti osoittautui ennustukseksi tulevasta. Turkkilaisten onnistui 28. päivän ratkaisemattoman tykistötaistelun jälkeen sunnuntaina 29. lokakuuta valloittaa serbien linnoitetut asemat. Sähkeet venäläisille lehdille ilmoittavat, että pääasemia puolustanut jopa 4 500 miehen suuruinen joukko venäläisiä vapaaehtoisia menetti puolet vahvuudestaan. Ne lisäävät, että serbit ovat taistelleet huonosti, mutta hetken tunteet voivat selittää tämän lisäyksen. Serbian viralliset ilmoitukset ylistävät sekä venäläisten että ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 266, 15.11.1876: [Aleksanteri II Balkanin tilanteesta]

Päivämäärä: 
15.11.1876
Ne sanat, jotka Hänen Majesteettinsa Keisari Aleksanteri on lausunut Moskovassa, ilmentävät riittävästi tilanteen vakavuutta. Ne sisältävät sen, että Venäjän hallitus ei ole tullut vakuuttuneeksi siitä, että Turkki nyt aiempaa enemmän tarjoutuisi alkaneissa neuvotteluissa rehellisesti turvaamaan Balkanin kristittyjen asemaan sellaista parannusta, että he todella voivat saada turvatun tulevaisuuden. Ne sisältävät edelleen, että jos määrättyjä takuita tässä suhteessa ei nyt voida saada, Hänen Majesteettinsa katsoo joutuneensa äärimmäiseen keinoon turvautumalla antamaan pontta niille vaatimuks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 281, 2.12.1876: Poliittista

Päivämäärä: 
2.12.1876
Kuten oli ennustettavissa, Hänen Majesteettinsa Keisarin lausumat lordi Loftusille on kaikkialla Euroopassa otettu vastaan varmuudella, että tällä julistuksella on edistetty rauhan säilyttämistä ja että se vie Englannilta kaikki verukkeet asettua vastustamaan Turkin kristittyjen suojelua. Olemme Saksan lehtien saamien sähkösanomien mukaan esittäneet oleellisen lordi Loftusin sanomasta. Se on nyt käytettävissä in extenso [koko laajuudessaan]. Mutta se on liian laaja esitettäväksi kokonaisuudessaan. Siksi otamme siitä vain seuraavat tärkeimmät kohdat: H. M:nsa ilmaisi erittäin vakavasti toive...

Morgonbladet nro 100, 2.5.1877: Sota

Päivämäärä: 
2.5.1877
I Suurvaltojen asema. Englanti   Euroopan elättelemät toiveet että rauhaa ei enempää häirittäisi eivät ole toteutuneet. Harvassa maassa on haluttu ostaa rauhaa Turkin kristittyjen kustannuksella ja jättää heidät edelleen sortajiensa villien rietastelujen armoille. Englannin torypuolueen hallitus ja unkarilaiset ovat olleet tämän opin ainoat kaivatut tunnustajat. Myönnettäköön että paljon vaaditaan siihen, että hallitus ottaisi vastuulleen uhrata veroja ja verta vieraan maan olojen järjestämiseksi. Ja sellaisen väliintulon tulokset ovat aina epävarmat. Mutta Kreikka, Serbia, Belgia, Romania ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 111, 16.5.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
16.5.1877
Pariisin rauhaan vuonna 1856 Venäjän rajana Moldovaa ja Turkkia vastaan olivat Prutjoki aina sen laskupaikkaan Tonavaan ja Tonavan eteläinen haara siitä eteenpäin. Mutta tämän rajan siirto oli yksi niistä toimenpiteistä, joilla länsivallat haluavat pitää Turkin jatkamassa niitä murhatöitä, jotka kaikkina aikoina ovat olleet sen vallanpidon tunnusmerkkinä. Nyt raja kulkee 5 peninkulmaa Prutin itäpuolella, joen suuntaisena, ja kääntyy yhtä kaukana Tonavasta suorassa kulmassa itään, Mustanmeren rantaan. Venäläiset saattoivat nyt mennä omalla maalla aina tähän kulmankärkeen asti. Niin he myös t...
Paikat: 

Morgonbladet nro 119, 26.5.1877: Sota – Venäjä I

Päivämäärä: 
26.5.1877
Aikamme suurten armeijoiden takia ei voi pitää yllättävänä, että kaikkiin suurempiin valtioihin muodostuu nk. sotilaspuolue, joka on valmis ratkaisemaan kaikki poliittiset selkkaukset miekalla. Luultavasti on ollut myös enemmän tai vähemmän vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat kärsimättömästi suhtautuneet monivuotisiin neuvotteluihin. Mutta Euroopassa tuskin kukaan asiantuntija on epäillyt, että hallitus on halunnut rauhaa, saati keisarin omaa, usein lausuttua penseyttä sotaa kohtaan. On myös helppo ymmärtää, millaisin tuntein hallitsija, joka on tehnyt rauhanomaisen uudistamisen elämäntyö...
Paikat: 

Määrärahan myöntämisestä sairaiden ja haavoittuneiden hoitoon, lausunnot valtiopäivillä 26.5.1877

Päivämäärä: 
26.5.1877
Herra Snellman: Valtiovarainvaliokunta ei mielestäni ole perustellut esitystään täysin oikein. Väitän, että tämän toisen miljoonan tarjoamista olisi pitänyt perustella niin, että se on vain todistus siitä, että me tunnustamme velvollisuutemme. Sodan on julistanut Suomen suuriruhtinas. Suomi olisi velvollinen, jos Hänen Majesteettinsa niin olisi määrännyt, antamaan sodankäyntiin miehistöä ja rahaa. Hänen Majesteettinsa ei ole pitänyt tätä tarpeellisena, vaan säästänyt maamme tältä taakalta. Kun Hänen Majesteettinsa on ehdottanut asevelvollisuuslakia, niin voimme myös olettaa, että Hänen Maje...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 120, 28.5.1877: Sota – Venäjä II

Päivämäärä: 
28.5.1877
Vaikka sota on tullut Venäjälle tietyssä määrin pakollisena, pitkät neuvottelut ovat kuitenkin saaneet aikaan sen, että se on alkanut nyt aivan toisissa oloissa kuin vuosi sitten olisi voinut tapahtua. Silloin Englanti saattoi vielä uhata Pariisin rauhansopimuksilla, jotka sitovat länsivallat suojelemaan Turkin riippumattomuutta ja koskemattomuutta. Nyt nämä sopimukset ovat pala paperia. Ei Ranska eikä Itävalta halua ottaa vastuulleen niiden toteuttamista. Ja Englanti on täysin eristettynä turkkilaisystävällisine hallituksineen ja usein toitotettuine, mutta kaikille, myös lordi Beaconsfield...
Paikat: 

Morgonbladet nro 120, 28.5.1877: Kysymys määrärahoista sairaiden ja haavoittuneiden hoitoon nyt puhjenneessa sodassa.

Päivämäärä: 
28.5.1877
Jos ne kolme säätyä, joissa kysymystä ei vielä ole ratkaistu, torjuvat sen lopputuloksen, johon ensimmäinen askel on otettu, ei näkyvissä ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että ne yksimielisesti tekevät päätöksen seuraavassa tarkoituksessa: 1. pyytää H. K. Majesteetiltaan saada määrätä varoiksi nyt puhjenneessa sodassa sairaiden ja haavoittuneiden hoitoa varten ja H. M. Keisarinnan korkeaa suostumusta edellyttäen luovuttaa Suomen haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden hoitoyhdistykselle 1 miljoona markkaa käytettäväksi esitettyyn tarkoitukseen. 2. että mainittu summa maksettaisiin ennakkona s...
Paikat: