Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Litteraturblad till Saima, 1. 8.1844

Päivämäärä: 
1.8.1844
Ruotsalais-suomalaista kirjallisuutta. 2. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd i slutet af 16-de och början af 17-de århundradet, 1-sta Flocken [Suomen vaiheita ja tilannetta 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa valaisevia asiakirjoja. Ensimmäinen sarja.] Helsinki 1843. Hinta tilaajilta 40, muilta ostajilta 50 kopeekkaa hopeaa.   Tämä on kolmas julkaistu kokoelma Suomen historian asiakirjoja, jos asetuskokoelmia, hovioikeuden päätöskokoelmia ym. ei lasketa mukaan. Porthanin Kronikkaa lukuun ottamatta meillä ei ole ainuttakaan asiakirjoihin tukeutuvaa kuvausta Suomen historiast...

Saima nro 32, 8.8.1844

Päivämäärä: 
8.8.1844
Uutisia Tukholma. Kuningas on 20. heinäkuuta avannut valtiopäivät lyhyellä valtaistuinpuheella, jolla on aiempia selvemmin perustuslaillinen muoto. Puheessa on myös kauniita osia. Suoritetuista valitsijamiesvaaleista, siis valiokuntien jäsenistä päättävien henkilöiden valinnoista nähdään, että kaikissa valtiopäivien olennaisissa kysymyksissä kaksi säätyä asettuu kahta muuta vastaan. Konservatiivisilla valtiopäivämiehillä on nimittäin täysin selvä ja yhtenäinen enemmistö aatelistossa ja papistossa, kun taas uudistusmieliset ovat yhtä voittoisia porvaristossa ja talonpoikaissäädyssä. Lepäämää...
Termit: 

Litteraturblad till Saima, 8.8.1844

Päivämäärä: 
8.8.1844
Pedagogista kirjallisuutta Koulu-uudistus on epäilemättä tämän hetken tärkein toimenpide. Siksi meidän ei tarvitse pyydellä anteeksi sitä, että käytämme suurimman osan lehtemme niukasta tilasta siihen liittyviin aiheisiin. Vielä vähemmän tarvitsee selitellä sitä, että kysymys on koulunopettajille tarkoitetusta kirjallisuudesta. Sehän lienee meidän maassamme yhtä harvinaista kuin sen käsittelykin lehdissämme meidän tietääksemme on ollut. Eikä tätä pidä erityisesti ihmetellä. Näyttäähän kerta kaikkiaan selvältä, ettei opettaja tarvitse ammattiaan varten muita tietoja ja muuta sivistystä kuin ...
Termit: 

Saima nro 33, 15.8.1844

Päivämäärä: 
15.8.1844
Ulkomailta Tukholma. Uusi hallitus on säädyille antamassaan valtiontalouden tilaa ja tarpeita koskevassa esityksessä pienentänyt ensimmäisen pääluokan eli kuningashuoneen määrärahoja, ja tämä kuuluu eniten ja yleisimmin arvostettuihin askeliin kohti kansansuosiota. Valtiosäädyissä ei ole käyty merkittäviä neuvotteluja. Sikäli kuin voidaan päätellä Sv. Bietin Minervasta lainaamasta hallituksen vastaisen opposition mielenilmauksesta, saatetaan ehkä tuntea jonkinmoista pelkoa, että ensiksi mainittu suostuu jossakin asiassa noudattamaan opposition toiveita. Ehkä pelätään jo nyt, kun kansanedust...
Termit: 

Litteraturblad till Saima 15.8.1844

Päivämäärä: 
15.8.1844
Kansantaloustiede Niihin tieteisiin, joita kirjallisesti sivistynyt yleisö voi opiskella ankaran tieteellisessäkin muodossa, kuuluu epäilemättä kansantaloustiede. Se on tosin viime kädessä filosofinen tiede ja sen yleisten käsitteiden tarkka määrittäminen vaatii huomattavaa ajatuksen terävyyttä. Niiden sovellutukset ovat kuitenkin niin silmiinpistäviä ja itse kunkin omaa kokemusta lähellä, että ne on sittenkin helppo käsittää. Tämä tiede on myös aivan yhtä riippuvainen kokemuksesta ja annetuista tosiasioista kuin historia ja luonnontieteetkin. Vaikka se on nuori tiede, sillä on pitemmälle k...

Saima nro 34, 22.8.1844

Päivämäärä: 
22.8.1844
Ulkomailta Englanti. Kuuluu merkillisiä uutisia. Merisodat ja kaikenlainen kiistely ”suu­ren tai pienen laivaston” tai purje- ja höyrylaivojen paremmuudesta on nyt loppu. Muuan englantilainen, kapteeni Warner oli jo 1842 tarjonnut hallitukselle välinettä, jolla ”yksittäinen laiva, koko laivasto, kastelli, jopa kokonainen linnoitus tai kaupunki voitaisiin hetkessä tuhota perusteellisesti.” Ensin tehtiin koe yhdellä laivalla, joka räjäytettiin yhdessä kapteenin jatkosuunnitelmien kanssa. Nyt on eräs kauppias ostanut 20 000 ruplan arvoisen laivan koetta varten. Se toteutettiin Finl. Allm. Tidn...
Termit: 

Saima nro 35, 29.8.1844

Päivämäärä: 
29.8.1844
Kuopio Jos jokaista tapausta on arvioitava niiden olosuhteiden mukaan, joissa se ilmenee, niin tuskin missään on koskaan vietetty merkittävämpää juhlaa kuin se, josta tämä yhteisö sai iloita viime lauantaina. Kauan odotettuna, mutta ehtymättömällä ilolla tervehdittynä, suurten toiveiden saattelemana vietettiin tätä juhlaa siksi, että täällä avattiin uusi lukio. Ei vain se, että erään puhujan sanoja lainatakseni ”monet vanhemmat ovat tähän asti joutuneet sen kovan välttämättömyyden eteen, että heidän on joko jätettävä poikansa vaille sivistystä tai uhrattava perheen taloudellinen vakavaraisu...
Termit: 

Saima nro 36, 5.9.1844

Päivämäärä: 
5.9.1844
Ulkomaanuutisia Perheasioita: Englannin hallitsijahuone on karttunut prinssillä, joka F. A. T:n mukaan on kuitenkin kaiketi vielä epävarma valtapiiristään. Uskotaan kuitenkin, että hän ottanee hoitoonsa Yorkin herttuan viran. Espanjan nuori kuningatar Isabella on tällaisen salaperäisen pojan sijasta saanut ”salaperäisen kosijan” ja Mademoiselle, Bordeaux'n herttuan sisar, kuuluu saaneen salaperäisen miehen, morganaattisen puolison eli puolison, joka kärsii tehtävänsä vaivat saamatta sen tuottamaa kunniaa. Euroopan tulevaisuus näyttää siis sangen salaperäiseltä. Englannista kerrotaan lisäksi...
Termit: 

Saima nro 37, 12.9.1844

Päivämäärä: 
12.9.1844
Ulkomailta Tukholma. Tärkein uutinen, joskin odotettu, lienee se, että edustusehdotus on hylätty. Talonpoikaissäädyssä sitä kannatettiin äänin 89–14, mikä ei ole mitenkään ihmeellistä, mutta kun myös porvarissäädyn 56 äänestä vain 9 vastusti esitystä, niin tämä näyttäisi todistavan ettei Sv. Biet anna täysin oikeaa kuvaa maan yleisestä mielipiteestä. Kuten tunnettua on kaikkien neljän säädyn oltava yhtä mieltä perustuslainmuutoksista, minkä lisäksi myös kuninkaan on annettava suostumuksensa. Aatelin ja papiston vastarinta ehdotusta kohtaan ratkaisi siis asian. Kenen tahansa puolueettoman ta...
Termit: 

Saima nro 38, 19.9.1844

Päivämäärä: 
19.9.1844
Uutisia Pariisi. Sähkösanomat kertovat voitosta, jonka Bugeaud on saanut marokkolaisista. Näiden 20 000 miehen vahvuinen ratsuväki on lyöty hajalle, heidän leirinsä tykkeineen, ampumatarvikkeineen ym. on vallattu ja kentällä makasi 800 kuollutta. Myös laivasto on Joinvillen prinssin johdolla tuhonnut Mogadorin kaupungin ja linnoituksen. Kuninkaan Englannin-matka, jota kaikki maailman lehdet Saimaa lukuun ottamatta jo pitkään ovat kuuluttaneet, on peruutettu. Egyptin pašša lienee saanut uutta rohkeutta ja Finlands Allmänna Tidningin sanojen mukaan ”aikoo vielä kerran koettaa hallita”. Jesuii...
Termit: